NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Despăgubire

În Uniunea Europeană (UE), victimele infracțiunilor pot obține despăgubiri pentru vătămările și/sau prejudiciile suferite, indiferent de locul în care a fost săvârșită infracțiunea pe teritoriul UE.

Situații naționale

Fiecare stat membru al UE are propriul său sistem de despăgubire a victimelor pentru prejudiciile pe care le-au suferit ca urmare a unei infracțiuni. În principal, despăgubirile pot fi obținute pe două căi: fie victimele intentează o acțiune în justiție împotriva autorului infracțiunii (adesea, o victimă trebuie să inițieze o procedură civilă în fața unei instanțe), fie victimele pot cere să fie despăgubite de către stat.

Este însă posibil și ca o victimă să introducă o acțiune în despăgubiri în cadrul unei proceduri penale împotriva autorului infracțiunii. Mai multe informații cu privire la această cale de a obține despăgubiri pot fi găsite aici (selectați, din partea dreaptă a paginii, drapelul țării care vă interesează și apoi faceți clic pe „Drepturile mele în timpul procesului”).

Situații transfrontaliere

Legislația UE asigură faptul că fiecare stat membru are un program național în vigoare, care garantează victimelor infracțiunilor despăgubiri echitabile și corespunzătoare și care facilitează accesul la despăgubiri, indiferent de locul în care o persoană devine victima unei infracțiuni în UE. Instrumentul relevant din legislația UE este Directiva privind despăgubirea victimelor infracționalității. Aceasta facilitează accesul la despăgubiri pentru victimele infracționalității în situații transfrontaliere (de exemplu, în cazul în care infracțiunea a fost comisă într-un alt stat membru decât cel în care domiciliază victima) și instituie un sistem de cooperare între autoritățile naționale.

Ultima actualizare: 15/06/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.