Redskaber til brug for domstole og jurister

Den Europæiske Union (EU) gør det lettere at foretage grænseoverskridende informationsudveksling mellem domstole og aktører i retsvæsenet. Der er nu indført retlige instrumenter, som gør det muligt at fremskynde grænseoverskridende retssager, tage hensyn til strafferetlige afgørelser i en anden medlemsstat eller anvende informationsteknologi for at lette adgangen til andre medlemsstaters retssystemer for borgere og aktører i retsvæsenet.

I dette afsnit på portalen kan aktører i retsvæsenet få adgang til de retlige instrumenter, der letter grænseoverskridende procedurer i civil-, handels- og straffesager. Her findes oplysninger om:

Sidste opdatering: 27/04/2016

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.