Διαθέσιμα μέσα για τα δικαστήρια και τους επαγγελματίες του κλάδου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει τις διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ δικαστηρίων και μεταξύ νομικών. Για την επιτάχυνση των διασυνοριακών διαδικασιών, τη συνεκτίμηση των ποινικών αποφάσεων ενός άλλου κράτους μέλους ή, ακόμη, τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών της πληροφορίας ώστε τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες και στους νομικούς, έχουν θεσπισθεί νομοθετικές πράξεις.

Στην παρούσα ενότητα της διαδικτυακής πύλης παρέχονται στους νομικούς οι νομοθετικές πράξεις που διευκολύνουν τις διασυνοριακές διαδικασίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και σε ποινικές υποθέσεις. Επομένως, θα βρείτε εδώ εξηγήσεις σχετικά με:

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.