Videokonference

Co se týče využívání videokonferencí v přeshraničních případech, studie ukázaly, že z technického hlediska jsou systémy videokonferencí používané v různých členských státech interoperabilní. V některých členských státech je videokonferenční zařízení v soudních síních široce dostupné. Při neexistenci technických překážek by se mělo více pozornosti věnovat zvyšování povědomí o možném využití videokonferencí a vytváření praktických nástrojů na jejich podporu.

Za tímto účelem můžete v tomto oddíle nalézt tyto informace:

  • informace o všeobecné politice videokonferencí;
  • brožuru, již vypracovala Rada Evropské unie, obsahující všeobecné informace o právním rámci, technických otázkách a osvědčených postupech u přeshraničních konferencí – viz přiložený dokument;
  • příručku s podrobnějšími informacemi pro právní odborníky (tj. soudce, soudní úředníky a soudní techniky);
  • Dokazování prostřednictvím videokonference;
  • informace o vnitrostátní nástroje, jež umožňují právníkům zjistit dostupnost videokonferenčního zařízení u konkrétního soudu v jiném členském státě (informace v tomto oddíle jsou založené na výstupech poskytnutých ministerstvy spravedlnosti všech členských států);
  • dynamické formuláře, které se v současné době týkají pouze přeshraničních řízení v občanskoprávních a obchodních věcech podle nařízení Rady ze dne 28. května 2001 (viz právní rámec). Pomocí nich může žádající soud vyplnit žádosti elektronicky, zkontrolovat, zda je požadavek úplný, vytisknout si jej a uložit, přeložit do jazyka dožádaného soudu a dané dokumenty zaslat elektronickou poštou.

Související přílohy

Brožura PDF (3072 Kb) cs

Doporučení Rady – „Podpora využívání a sdílení osvědčených postupů pro přeshraniční videokonference v oblasti justice ve členských státech a na úrovni EU“

Závěrečná zpráva PDF (1210 Kb) en Pracovní skupiny Rady pro e-právo (e-justice) – odborná skupina pro videokonference (přílohy níže)

Praktická příručka pro používání nařízení o dokazování  PDF (289 Kb) cs

Poslední aktualizace: 18/07/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.