Vaizdo konferencijos

Vaizdo konferencijų tarpvalstybinėse bylose organizavimo tyrimų rezultatai rodo, kad skirtingų valstybių narių naudojamos vaizdo konferencijų sistemos suderinamos techniškai. Keliose valstybėse narėse vaizdo konferencijų įranga plačiai naudojama teismo posėdžių salėse. Jei nėra jokių techninių kliūčių, daugiau dėmesio turėtų būti skiriama informavimui apie galimybę naudoti vaizdo konferencijas ir praktinių priemonių, kuriomis palengvinamas vaizdo konferencijų rengimas, kūrimui.

Todėl šiame skyriuje pateikiama tokia informacija:

  • informacija apie bendrąją vaizdo konferencijų rengimo tvarką;
  • Europos Sąjungos Ministrų Tarybos parengta brošiūra, kurioje pateikta bendra informacija apie teisinę sistemą, techninius klausimus ir geriausią praktiką, susijusius su tarpvalstybinių vaizdo konferencijų rengimu. Žr. pridedamą dokumentą;
  • vadovas, kuriame pateikta daugiau informacijos specialistams (pvz., teisėjams, teismų sekretoriams ir teismų techniniams darbuotojams);
  • Patvirtinamosios informacijos rinkimas vaizdo konferencijos būdu;
  • informacija apie nacionalines priemones, pagal kurią specialistai gali sužinoti, ar konkretus kitos valstybės narės teismas turi vaizdo konferencijų įrangą (šiame skyriuje esanti informacija paremta visų valstybių narių Teisingumo ministerijų pateiktais duomenimis);
  • dinaminės formos, kurios šiuo metu susijusios tik su tarpvalstybiniu civilinių ir komercinių bylų nagrinėjimo procesu, remiantis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentu (žr. teisinę sistemą). Prašantysis teismas gali, pasinaudodamas šiomis formomis, internetu pateikti prašymą, patikrinti, ar prašymas išsamus, atspausdinti, išsaugoti, išversti į teismo, kuriam pateikiamas prašymas, kalbą ir elektroniniu paštu išsiųsti šiuos dokumentus.

Susiję priedai

Brošiūra PDF (3069 Kb) lt

Tarybos rekomendacijos - „Tarpvalstybinių vaizdo konferencijų naudojimo teisingumo srityje ir dalijimosi šios srities geriausios praktikos pavyzdžiais skatinimas valstybėse narėse ir ES lygiu“

Tarybos e. teisės darbo grupės (e. teisingumas) galutinė ataskaita PDF (1210 Kb) en. Vaizdo konferencijų ekspertų grupė (priedai pateikiami toliau)

Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas PDF (295 Kb) lt

Paskutinis naujinimas: 18/07/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.