Videoconferinţe

În ceea ce privește utilizarea videoconferinței în cauzele transfrontaliere, studiile au arătat că, din punct de vedere tehnic, sistemele de videoconferință utilizate în diferite state membre sunt interoperabile. În anumite state membre, echipamentele pentru videoconferință sunt disponibile la scară largă în instanțe. În lipsa obstacolelor tehnice, trebuie acordată o mai mare atenție procesului de sensibilizare a populației cu privire la utilizarea potențială a videoconferințelor, precum și creării instrumentelor practice de facilitare a videoconferinței.

În acest scop, în prezenta secțiune puteți găsi următoarele informații:

  • informații referitoare la politica generală privind videoconferințele;
  • o broșură pregătită de Consiliul Uniunii Europene care conține informații generale referitoare la cadrul juridic, problemele tehnice și bunele practici privind utilizarea transfrontalieră a videoconferinței – a se vedea documentul atașat;
  • un manual care furnizează informații mai detaliate pentru practicienii în domeniul juridic (de exemplu, judecători, grefieri și tehnicieni ai instanțelor);
  • Obținerea de probe prin videoconferință;
  • informații referitoare la facilitățile naționale care le permit practicienilor în domeniul juridic să afle dacă echipamentele pentru videoconferințe sunt disponibile sau nu într-o anumită instanță din alt stat membru (informațiile din această secțiune se bazează pe datele furnizate de Ministerele Justiției din toate statele membre);
  • formulare dinamice care vizează în prezent doar procedurile transfrontaliere în materie civilă și comercială în temeiul Regulamentului Consiliului din 28 mai 2001 (a se vedea cadrul legislativ). Acestea permit instanței solicitante să completeze cererea online, să verifice dacă o cerere este sau nu completă, să imprime, să salveze, să traducă cererea în limba instanței solicitate și să transmită astfel de documente pe cale electronică.

Fişiere relevante

Broșură PDF (3081 Kb) ro

Recomandările Consiliului - „Promovarea utilizării și partajării de bune practici privind videoconferințele transfrontaliere în domeniul justiției în statele membre și la nivelul UE”

Raportul final PDF (1210 Kb) en al Grupului de lucru pentru e-legislație (e-justiție) al Consiliului - Grupul de experți pentru videoconferințe (anexele mai jos)

Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind obținerea de probe PDF (74 Kb) en

Ultima actualizare: 18/07/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.