Videokonference

Študije glede izvajanja videokonferenc v čezmejnih zadevah kažejo, da so s tehničnega stališča videokonferenčni sistemi, ki jih uporabljajo različne države članice, medsebojno prilagojeni.  V več državah članicah je videokonferenčna oprema v širokem obsegu na voljo v prostorih sodišč. Ker tehničnih ovir ni, bi bilo treba več pozornosti posvetiti krepitvi ozaveščenosti glede morebitne uporabe videokonferenc in oblikovanja praktičnih orodij za lažje izvajanje videokonferenc.

V ta namen so na tej strani na voljo naslednje informacije:

  • informacije o splošni politiki izvajanja videokonferenc,
  • knjižica Sveta Evropske unije, ki vsebuje splošne informacije o pravnem okviru, tehničnih vprašanjih in dobrih praksah pri izvajanju čezmejnih videokonferenc – glej priloženi dokument,
  • priročnik s podrobnejšimi informacijami za izvajalce (npr. sodnike, sodno osebje in sodne tehnike),
  • Pridobivanje dokazov prek videokonference,
  • informacije o nacionalnih zmogljivostih, na podlagi katerih lahko izvajalci ugotovijo, ali je na določenem sodišču v drugi državi članici na voljo videokonferenčna oprema (informacije na tej strani temeljijo na podatkih, ki so jih zagotovila ministrstva za pravosodje v vseh državah članicah),
  • dinamični obrazci, ki se trenutno nanašajo le na čezmejne postopke v civilnih in gospodarskih zadevah v zvezi z Uredbo Sveta z dne 28. maja 2001 (glej zakonodajni okvir). Sodišču, ki je zaprosilo, omogočajo spletno izpolnitev zaprosila da preveri, ali je zaprosilo popolno, dokumente natisne, shrani, prevede v jezik zaprošenega sodišča in pošlje po elektronski pošti.

Sorodni dokumenti

Knjižica PDF (3070 Kb) sl

Priporočila Sveta – „Spodbujanje uporabe in izmenjave najboljših praks o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja v državah članicah in na ravni EU“

Končno poročilo PDF (1210 Kb) en delovne skupine Sveta EU za e-pravo (e-pravosodje) - Strokovna skupina za videokonference (priloge so navedene spodaj)

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov  PDF (251 Kb) sl

Zadnja posodobitev: 18/07/2016

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.