Suradnja u građanskim stvarima

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima odvija se u okviru Zajednice od 1999. u cilju ostvarivanja uže suradnje među državama članicama kako bi se na najmanju moguću mjeru svele prepreke koje su posljedica postojanja različitih pravnih sustava.

Pravosudnom suradnjom u građanskim stvarima nastoji se ostvariti uža suradnja među nadležnim tijelima država članica kako bi se uklonile prepreke koje proizlaze iz nepodudarnosti različitih pravnih i upravnih sustava.

Iako je prvobitno bila uređena međunarodnim konvencijama, pravosudna suradnja u građanskim stvarima uključena je u Ugovor iz Maastrichta kao „predmet zajedničkog interesa” i nakon toga u Ugovor iz Amsterdama (1997.), kojim je pravosudna suradnja u građanskim stvarima postavljena na razinu Zajednice njezinim povezivanjem sa slobodom kretanja građana.

U zaključcima Europskog vijeća iz Tamperea 1999. navodi se da „u istinskom europskom području pravde osobe i poduzeća ne bi trebali biti spriječeni ili obeshrabreni ostvariti svoja prava zbog neusklađenosti ili složenosti pravnih i administrativnih sustava država članica”. Time su potvrdili svoju predanost u stvaranju istinskog područja pravde „u kojemu se ljudi mogu obratiti sudovima i vlastima u bilo kojoj državi članici jednako lako kao i u vlastitoj.” To je još jednom u cilju jačanja pravosuđa potvrđeno Haškim programom iz 2004. Europska komisija izrazila je svoju potporu tzv. Stockholmskim programom iz 2009.

Načelo uzajamnog priznavanja kamen je temeljac pravosudne suradnje. Na temelju tog načela sudske odluke trebale bi se priznavati i izvršavati u drugoj državi članici bez dodatnih međukoraka, odnosno trebao bi se ukinuti postupak egzekvature.

Dodatne informacije možete pronaći na odgovarajućim podstranicama:

Poboljšanje suradnje među pravosudnim sustavima država članica vodeće je načelo Europskog vodiča za pravno stučno znanje (European Guide for Legal Expertise) koji je plod višegodišnjeg rada sudaca, odvjetnika, akademika i stručnjaka pod vodstvom Europskog instituta za stručno znanje i vještačenje (European Expertise and Expert Institute – EEEI).

U vodiču se pružaju okvirne preporuke koje se mogu prilagoditi svakoj državi članici i pravosudnom sustavu, osiguravajući kvalitetu te korisne prakse u području sudskog vještačenja. On sadržava preporuke o najboljoj praksi, postupcima vještačenja, ovjeravanju, etici i statusu, kao i o uspostavi europskog popisa vještaka. Vještaci već mogu upotrebljavati dio tih preporuka, osobito preporuke koje se odnose na: izjavu o neovisnosti na početku svake procjene vještaka, kupnju osiguranja, praksu pisanja prethodnog izvješća te pisanje strukturiranog izvješća.

Vodič je u PDF verziji dostupan na sljedećim jezicima: engleskom, francuskom i španjolskom.

Posljednji put ažurirano: 25/05/2016

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.