Polgári ügyekben folytatott együttműködés

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 1999 óta létezik a közösségi keretben, és célja a tagállamok közötti szorosabb együttműködés annak érdekében, hogy a különböző jogrendszerekből fakadó akadályokat minimalizálja.

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés célja a tagállami hatóságok közötti szoros együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy megszüntessék a különböző jog- és közigazgási rendszerek összeegyeztethetetlenségéből fakadó akadályokat.

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést kezdetben nemzetközi egyezmények szabályozták, majd „közös érdekű ügyként” bekerült a Maastrichti Szerződésbe, végül pedig az Amszterdami Szerződésbe (1997), amely a polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködést közösségi szintre helyezi azáltal, hogy a személyek szabad mozgásával kapcsolja össze.

Az Európai Tanács 1999-es tamperei következtetéseiben megállapította, hogy „egy valódi jogérvényesülési térségben a tagállamok jogi és adminisztratív rendszereinek bonyolultsága vagy összeegyeztethetetlensége azonban nem akadályozhatja meg vagy bátortalaníthatja el az egyéneket és a vállalkozásokat jogaik gyakorlásában”. E dokumentum megerősítette a tagállamok elkötelezettségét egy valódi jogérvényesülési térség létrehozása iránt, „ahol bárki bármelyik tagállamban ugyanolyan egyszerűen léphet érintkezésbe a bíróságokkal vagy a hatóságokkal, mint a saját hazájában”. Ezt a 2004-es Hágai Programban is megerősítették az igazságszolgáltatás megszilárdítása érdekében, továbbá az Európai Bizottság is megerősítette úgynevezett 2009-es Stockholmi Programjában.

A kölcsönös elismerés alapelve az igazságügyi együttműködés alapja. A cél, hogy a bírósági határozatokat egy másik tagállamban további közbenső eljárás nélkül elismerjék és végrehajtsák, más szóval eltöröljék a végrehajthatóvá nyilvánítási eljárást.

Kérjük, keresse fel a vonatkozó aloldalakat további információkért a következőkkel kapcsolatosan:

A tagállami igazságszolgáltatási rendszerek közötti fokozott együttműködés a jogi szakértők európai iránymutatásának – amely az Európai Szakértői Intézet vezetésével bírák, jogászok, elméleti szakemberek és szakértők hétéves munkájának eredménye – elsődleges alapelve.

Az iránymutatás keretajánlásokat biztosít, amelyeket bármelyik tagállam és igazságszolgáltatási rendszer adaptálhat, és amelyek az igazságszolgáltatás gyakorlatában minőséget és használható módszereket biztosítanak. A szakértői eljárásokra, a hitelesítésre, az etikára és a státuszra, valamint a szakértők európai listájának összeállítására vonatkozó bevált gyakorlatokat tartalmazó ajánlásokat nyújt. Ezen ajánlások egy részét a szakértők már alkalmazhatják, különösen a következőket: minden szakértői vélemény kezdetén függetlenségre vonatkozó nyilatkozat, biztosítás vásárlása, előjelentés összeállításának gyakorlata, valamint strukturált jelentés írása.

Az iránymutatás PDF változata elérhető a következő nyelveken: angolul, franciául és spanyolul.

Utolsó frissítés: 25/05/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.