Cooperare în materie civilă

Cooperarea judiciară în materie civilă a fost instituită la nivel comunitar în anul 1999 și obiectivul acesteia este asigurarea unei conlucrări mai strânse între statele membre în vederea reducerii la minimum a obstacolelor legate de coexistența unor sisteme juridice diferite.

Cooperarea judiciară în materie civilă vizează stabilirea unei conlucrări strânse între autoritățile statelor membre în vederea eliminării eventualelor obstacole care decurg din incompatibilitățile dintre diferitele sisteme juridice și administrative.

Guvernată inițial de convențiile internaționale, cooperarea judiciară în materie civilă a fost inclusă în Tratatul de la Maastricht ca o „chestiune de interes comun” și ulterior în Tratatul de la Amsterdam (1997), care o plasează la nivel comunitar, asociind-o cu libera circulație a persoanelor.

În 1999, în Concluziile Consiliului European de la Tampere, se afirma că „într-un spațiu european de justiție autentic nu ar trebui ca, din cauza incompatibilității sau complexității sistemelor juridice și administrative ale statelor membre, persoanele și întreprinderile să fie împiedicate sau descurajate să-și exercite drepturile”. Statele membre și-au reafirmat astfel angajamentul cu privire la instituirea unui spațiu de justiție autentic, „în care persoanele fizice se pot adresa instanțelor și autorităților din orice stat membru cu aceeași ușurință ca și în cazul instanțelor și autorităților din propriul stat.” Acest angajament a fost reconfirmat în cadrul Programului de la Haga din 2004 în vederea consolidării justiției, precum și de către Comisia Europeană în așa-numitul Program de la Stockholm din 2009.

Principiul recunoașterii reciproce reprezintă piatra de temelie a cooperării judiciare. Obiectivul este ca hotărârile judecătorești să fie recunoscute și executate într-un alt stat membru fără o altă etapă intermediară, cu alte cuvinte, să se elimine procedura de exequatur.

Vă rugăm să consultați următoarele pagini relevante pentru a găsi mai multe informații cu privire la:

Intensificarea cooperării între sistemele judiciare ale statelor membre este un principiu central al Ghidului european pentru expertiză juridică - rezultatul muncii desfășurate timp de câțiva ani de judecători, avocați, cadre universitare și experți sub egida Institutului European de Expertiză și Experți (EEEI).

Ghidul oferă recomandări-cadru ce pot fi adaptate pentru fiecare stat membru și fiecare sistem judiciar în parte, garantând practici de calitate în expertiza judiciară. Acesta conține recomandări privind cele mai bune practici în ceea ce privește profesia de expert, referitoare la proceduri, certificare, etică și statut profesional, precum și privind crearea unei liste europene de experți. O parte din aceste recomandări pot fi aplicate deja de experți, în special: declarația de independență de la începutul fiecărei evaluări efectuate de experți, achiziționarea de produse de asigurare, practica redactării unui raport preliminar și întocmirea unui raport structurat.

O versiune PDF a ghidului este disponibilă în următoarele limbi: engleză, franceză și spaniolă.

Ultima actualizare: 25/05/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.