Dokazování

Podáte-li návrh na zahájení soudního řízení, je k prokázání vašeho nároku obvykle nezbytné předložit soudu důkazy.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Dokazování v občanských soudních řízeních není omezeno hranicemi jednoho členského státu. Někdy může být nutné provést dokazování v jiném členském státě, než je členský stát, kde máte bydliště. Například může být nutné vyslechnout svědky nebo znalce v jiných členských státech nebo může být zapotřebí, aby soud pro ohledání navštívil místo, které se nachází v jiném členském státě. Pokud jde o přeshraniční dokazování uvnitř Evropské unie, justiční spolupráce soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech je upravena nařízením (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001.

Související internetové odkazy

Zajišťování důkazů – oznámení členských států a vyhledávací nástroj, který pomáhá při určování příslušných soudů/orgánů

Dokazování prostřednictvím videokonference

Praktická příručka pro používání nařízení o dokazování  PDF (289 Kb) cs

Používání videokonferencí při dokazování v občanských a obchodních věcech  PDF (600 Kb) cs

Poslední aktualizace: 21/01/2019

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.