Todistelu

Oikeudenkäyntimenettelyn aloittamista varten tuomioistuimelle on yleensä esitettävä todisteita vaatimusten perustelemiseksi.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Jäsenvaltioiden rajat eivät rajoita todisteiden vastaanottamista riita-asioissa. Joskus voidaan joutua ottamaan vastaan todisteita jossakin muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa asiaa käsitellään. Saattaa esimerkiksi olla tarpeen kuulla todistajia tai asiantuntijoita toisissa jäsenvaltioissa, tai tuomioistuimen on kenties tutustuttava toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan tapahtumapaikkaan. Jäsenvaltioiden tuomioistuinten välistä oikeudellista yhteistyötä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa säännellään 28. toukokuuta 2001 annetulla asetuksella (EY) N:o 1206/2001.

Linkkejä

Todisteiden vastaanottaminen – jäsenvaltioiden ilmoitukset ja hakutoiminto toimivaltaisten tuomioistuimien tai viranomaisten etsimiseen)

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla

Käsikirja todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen soveltamisesta PDF (212 Kb) fi

Käsikirja todisteiden vastaanottamisesta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa videoneuvottelun välityksellä PDF (1886 Kb) fi

Päivitetty viimeksi: 21/01/2019

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.