Įrodymų rinkimas

Jei keliate bylą teisme, paprastai labai svarbu pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžiamas Jūsų reikalavimas.

Norėdami išsamiau susipažinti su valstybių narių teisės nuostatomis dėl įrodymų, spustelėkite reikiamos šalies vėliavėlę šio puslapio dešinėje.

Civiliniame procese įrodymai gali būti renkami ir už valstybės narės ribų. Kartais prireikia surinkti įrodymus kitoje, ne jūsų gyvenamojoje valstybėje narėje. Pavyzdžiui, gali prireikti apklausti kitoje valstybėje narėje esantį liudytoją ar ekspertą, o teismui gali reikėti apžiūrėti kitoje valstybėje narėje esančią įvykio vietą. Kalbant apie tarpvalstybinį įrodymų rinkimą Europos Sąjungoje, valstybių narių teisminis bendradarbiavimas renkant įrodymus civilinėse arba komercinėse bylose reglamentuojamas 2001 m. gegužės 28 d. Reglamentu (EB) Nr. 1206/2001.

Susijusios nuorodos

Įrodymų rinkimas – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Patvirtinamosios informacijos rinkimas vaizdo konferencijos būdu

Reglamento dėl įrodymų rinkimo taikymo praktikos vadovas  PDF (295 Kb) lt

Vaizdo konferencijų naudojimo renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose praktinis vadovas  PDF (526 Kb) lt

Paskutinis naujinimas: 30/06/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.