Smigħ ta' xhieda

Jekk tibda proċedimenti ġudizzjarji, huwa normalment kruċjali li tippreżenta provi lill-qorti biex tipprova l-pretensjoni tiegħek.

Jekk jogħġbok agħżel il-bandiera tal-pajjiż rilevanti biex tikseb informazzjoni nazzjonali dettaljata.

Is-smigħ ta’ xhieda fil-proċeduri ta' qorti ċivili mhuwiex ristrett għall-fruntieri ta’ Stat Membru. Xi kultant, jista' jkun meħtieġ li tinstema' xhieda fi Stat Membru li ma jkunx dak li inti residenti fih. Pereżempju, jista’ jkun neċessarju li jinstemgħu xhieda fi Stati Membri oħra, jew il-qorti jista' jkollha żżur post fi Stat Membru ieħor fejn ikunu seħħew il-fatti. Fir-rigward ta’ smigħ ta’ xhieda transfruntier fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn il-qrati tal-Istati Membri fis-smigħ ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali hija regolata mir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001.

Ħoloq relatati

Smigħ ta' xhieda – notifiki tal-Istati Membri u għodda ta' tfittxija li tgħin fl-identifikazzjoni tal-qorti/qrati/awtorità/awtoritajiet kompetenti

Ġbir ta' evidenza permezz ta' videoconferencing

Gwida prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament dwar is-Smigħ ta’ Xhieda  PDF (308 Kb) mt

Gwida prattika dwar l-użu tal-vidjowkonferenzi biex tinġabar l-evidenza f’materji ċivili u kummerċjali  PDF (1881 Kb) mt

L-aħħar aġġornament: 21/01/2019

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.