Smigħ ta' xhieda

Jekk tibda proċedimenti ġudizzjarji, huwa normalment kruċjali li tippreżenta provi lill-qorti biex tipprova l-pretensjoni tiegħek.

Biex tara informazzjoni dettaljata dwar ir-regoli dwar il-liġi ta’ evidenza tal-Istati Membri, agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq in-naħa tal-lemin ta’ din il-paġna.

Is-smigħ ta’ xhieda fil-proċeduri ta' qorti ċivili mhuwiex ristrett għall-fruntieri ta’ Stat Membru. Xi kultant, jista' jkun meħtieġ li tinstema' xhieda fi Stat Membru li ma jkunx dak li inti residenti fih. Pereżempju, jista’ jkun neċessarju li jinstemgħu xhieda fi Stati Membri oħra, jew il-qorti jista' jkollha żżur post fi Stat Membru ieħor fejn ikunu seħħew il-fatti. Fir-rigward ta’ smigħ ta’ xhieda transfruntier fi ħdan l-Unjoni Ewropea, il-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn il-qrati tal-Istati Membri fis-smigħ ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali hija regolata mir-Regolament (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001.

Ħoloq relatati

Smigħ ta' xhieda – notifiki tal-Istati Membri u għodda ta' tfittxija li tgħin fl-identifikazzjoni tal-qorti/qrati/awtorità/awtoritajiet kompetenti

Ġbir ta' evidenza permezz ta' videoconferencing

Gwida prattika għall-applikazzjoni tar-Regolament dwar is-Smigħ ta’ Xhieda  PDF (308 Kb) mt

Gwida prattika dwar l-użu tal-vidjowkonferenzi biex tinġabar l-evidenza f’materji ċivili u kummerċjali  PDF (1881 Kb) mt

L-aħħar aġġornament: 30/06/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.