Przeprowadzanie dowodów

Przy wszczynaniu postępowania sądowego niezwykle istotne jest przedstawienie sądowi materiałów dowodowych, aby wykazać zasadność roszczenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących postępowania dowodowego w państwach członkowskich, należy wybrać jedną z flag znajdujących się po prawej stronie ekranu.

Przeprowadzanie dowodów w postępowaniu cywilnym nie ogranicza się do terytorium jednego państwa członkowskiego. Czasami może się okazać, że konieczne jest przeprowadzenie dowodu w innym państwie członkowskim niż to, w którym zamieszkuje powód. Konieczne może się okazać na przykład przesłuchanie świadków lub biegłych w innym państwie członkowskim, sąd może być również zmuszony do zbadania miejsca zdarzenia w innym państwie członkowskim. W zakresie transgranicznego przeprowadzania dowodów na terytorium Unii Europejskiej współpracę sądową między sądami w państwach członkowskich w dziedzinie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych reguluje rozporządzenie (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.

Powiązane strony

Przeprowadzanie dowodu – powiadomienia dokonane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

Przewodnik w sprawie stosowania rozporządzenia o przeprowadzaniu dowodów  PDF (308 Kb) pl

Praktyczny przewodnik: Wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych i handlowych  PDF (1810 Kb) pl

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.