Временни мерки и обезпечителни мерки

Може да сте в ситуация, в която да желаете бързо да бъдат взети мерки в държава-членка, различна от тази, в която се разглежда основното дело, без да трябва да чакате издаването на окончателно решение по това дело.

Може да сте завели дело в съда, но процесът да тече бавно и това ви кара да се чувствате обезсърчен. Страхувате се, че вашият длъжник ще се възползва от дългото производство и различните средства за обжалване, за да се изплъзне от кредиторите си преди да бъде постановено решение. Например длъжникът може да организира собственото си обявяване в несъстоятелност или да прехвърли активи. В такъв случай във ваш интерес е да подадете молба в съда за налагането на временни мерки.

Съдът може да разпореди временни или обезпечителни мерки срещи активите на длъжника. Целта на тези мерки е за определен период да се предвиди крайното съдебно решение по същество, за да може да се осигури неговото прилагане.

В държавите-членки обаче съществуват съществени разлики в условията за допускане на разпореждане на тези мерки.

За по-подробна информация моля изберете от менюто вдясно.

Последна актуализация: 27/04/2016

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.