Předběžná a ochranná opatření

Může se stát, že budete chtít, aby byla v jiném státě, než ve kterém je Vaše věc projednávána, provedena určitá opatření, a to rychle a aniž byste museli čekat na vydání konečného rozsudku.

Může dojít k situaci, že jste podali návrh na zahájení soudního řízení, to se však vleče a Vy se cítíte být jakoby odstaveni na vedlejší kolej. Obáváte se, že Váš dlužník před vydáním rozsudku tohoto protahujícího se postupu soudu a různých dalších prostředků využije k útěku před svými věřiteli. Takový dlužník může například uvažovat o podání insolvenčního návrhu nebo o převedení svého majetku na jinou osobu. Pokud je tomu skutečně tak, je ve Vašem zájmu požádat soud o vydání předběžného opatření.

Soud může nařídit předběžné nebo zajišťovací opatření proti majetku dlužníka. Účelem veškerých takových opatření je zajištění možnosti po určitou dobu předvídat konečné rozhodnutí ve věci tak, aby bylo možné zaručit jeho následný výkon.

Podmínky, které se na vydávání těchto opatření vztahují, se však v různých členských státech relativně podstatně liší.

Podrobné informace získáte kliknutím na některou z vlajek uvedených na pravé straně.

Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.