Turto apsaugos priemonės teikiant reikalavimus ES šalyse

Galbūt pageidaujate, kad valstybėje narėje, kitoje nei valstybė, kurioje svarstoma pagrindinė byla, būtų imtasi skubių priemonių nelaukiant galutinio teismo sprendimo.

Galbūt kreipėtės į teismą, tačiau teismo procesas vyksta lėtai, ir jūs manote, kad byla yra vilkinama. Baiminatės, kad jūsų skolininkas pasinaudos ilgai trunkančiomis procedūromis ir įvairiomis teisių gynimo priemonėmis, kad išvengtų savo kreditorių, kol teismas priims galutinį sprendimą. Pavyzdžiui, jis gali pabandyti įrodyti savo nemokumą arba kam nors kitam perleisti savo turtą. Tokiu atveju turite kreiptis į teismą dėl laikinųjų priemonių skyrimo.

Teismas gali nurodyti skolininko turtui taikyti laikinąsias arba apsaugos priemones. Visų šių priemonių tikslas – iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas dėl bylos esmės kuriam laikui iš anksto užtikrinti jo vykdymą.

Tačiau šių priemonių skyrimo aplinkybės įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.