Rechterlijke bevoegdheid

Het is niet ondenkbaar dat partijen bij een geschil, een gerechtelijke procedure over dezelfde zaak inleiden in verschillende lidstaten.

Zo kunnen bijvoorbeeld twee personen die respectievelijk in Duitsland en Frankrijk wonen en die bij een verkeersongeval zijn betrokken, elkaar voor de schade aansprakelijk stellen in de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben.

Het EU‑recht bepaalt welke rechtbanken van welke lidstaat een dergelijke zaak moeten behandelen om tegenstrijdige beslissingen te voorkomen. De stelregel is dat een persoon voor de rechter moet worden gedaagd in de lidstaat waar hij/zij zijn/haar woonplaats heeft. Bovendien kunnen in specifieke gevallen andere bevoegdheidsregels als alternatief worden aangevoerd. Voorbeeld: de persoon die een overeenkomst niet uitvoert, kan worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de betrokken verbintenis moet worden uitgevoerd (bv. de plaats waar de gekochte goederen hadden moeten worden geleverd). Er bestaan bijzondere regels ter bescherming van bepaalde groepen, zoals consumenten, werknemers en verzekerden.

Op familierechtelijk gebied bestaan eveneens EU‑regels om vast te stellen waar geschillen betreffende echtscheiding, ouderlijke macht of alimentatie behandeld moeten worden.

Voor nadere informatie klikt u op een van de vlaggetjes rechts.

Ga op basis van de bevoegdheidsregels eerst na welke de juiste lidstaat is, en zoek daarna de bevoegde rechtbank.

De Europese justitiële atlas voor burgerlijke zaken bevat de namen en adressen van alle rechtbanken in de lidstaten die bevoegd zijn in burgerlijke en handelszaken (gerechten van eerste aanleg, hoven van beroep, enz.) en de geografische gebieden waar zij bevoegd zijn.

Laatste update: 27/04/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.