Bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose

Vykdant teisminį bendradarbiavimą Europos lygmeniu sudaromos palankesnės sąlygos teisininkų (teisėjų, prokurorų bei gynybos advokatų) ir jų kolegų kitose valstybėse narėse bendradarbiavimui, stiprinamas teismo sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimas skirtingose valstybėse narėse, prireikus–derinami proceso ir materialinės teisės aktai, stebima, kaip taikomi priimti teisės aktai, ir atsižvelgiama į baudžiamosios teisenos išorės santykių aspektus (santykiai su valstybėmis, kurios nėra ES narės).

Stokholmo programoje išvardyti nauji 2010–2014 m. tikslai:

  • parengti priemones, kuriomis tarpusavio pripažinimo principas įgyvendinamas kiekviename baudžiamojo proceso etape;
  • prireikus suderinti nacionalinę proceso ir materialinę teisę, kad būtų stiprinamas tarpusavio pasitikėjimas ir pripažinimas;
  • parengti bendrus būtiniausius standartus, kad visoje ES būtų užtikrintas teisingas bylos nagrinėjimas;
  • plėtoti ir remti teisminio bendradarbiavimo ES institucijas ir priemones, kaip antai Eurojustą ir Europos teisminį tinklą baudžiamosiose bylose;
  • stiprinti ES nacionalinių teisminių sistemų tarpusavio pasitikėjimą kuriant Europos teisminę kultūrą – užtikrinant teisės specialistų mokymą ir jungimąsi į tinklus;
  • stebėti, kaip įgyvendinami jau priimti ES teisės aktai;
  • atsižvelgti į ES teisminio bendradarbiavimo išorės aspektus (pavyzdžiui, derybas dėl susitarimų su valstybėmis, kurios nėra ES narės, taip pat šalių, kurios siekia narystės ES arba ketina jos siekti, teismų sistemų vertinimą).

Atsižvelgdama į tarpusavio pripažinimo principą ES priėmė kelis teisės aktus – daugiau informacijos apie juos rasite spustelėję toliau pateikiamas nuorodas:

Siekiant nustatyti būtiniausius teisės į teisingą bylos nagrinėjimą užtikrinimo standartus, priimtos trys direktyvos:

Paskutinis naujinimas: 19/08/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.