Krimināllietas

Tiek veicināta tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp ES dalībvalstīs praktizējošiem juristiem.