Sodelovanje v kazenskih zadevah

Cilj pravosodnega sodelovanja na evropski ravni je poenostavitev sodelovanja med delavci v pravni stroki (sodniki, tožilci in odvetniki) in njihovimi poklicnimi kolegi v drugih državah članicah, enostavnejše medsebojno priznavanje sodnih odločb v kazenskih zadevah med državami članicami, po potrebi intenzivnejše približevanje procesne in materialne zakonodaje, spremljanje uporabe sprejete zakonodaje in upoštevanje vidika zunanjih odnosov v kazenskih zadevah (sodelovanje z državami, ki niso države članice EU).

V stockholmskem programu so določeni novi cilji za obdobje 2010–2014:

  • razviti instrumente za izvajanje načela vzajemnega priznavanja v vseh fazah kazenskih postopkov;
  • približati nacionalne procesne in materialne zakonodaje in po potrebi izboljšati medsebojno zaupanje in vzajemno priznavanje;
  • razviti skupne minimalne standarde, da se zagotovijo pravična sojenja po vsej EU;
  • razviti in podpirati organe in instrumente EU za pravosodno sodelovanje, kot sta EUROJUST in Evropska pravosodna mreža v kazenskih zadevah;
  • izboljšati medsebojno zaupanje med nacionalnimi pravosodnimi sistemi v EU z usposabljanjem delavcev v pravni stroki in njihovim povezovanjem v mreže, da se omogoči razvoj evropske pravosodne kulture;
  • spremljati izvajanje sprejete zakonodaje EU;
  • upoštevati zunanje vidike pravosodnega sodelovanja EU (na primer pogajanja o sporazumih s tretjimi državami, ocena pravosodnih sistemov držav članic, ki so zaprosile ali nameravajo zaprositi za članstvo v EU).

EU je sprejela več zakonodajnih instrumentov, ki temeljijo na načelu vzajemnega priznavanja. Več informacij najdete na naslednjih povezavah:

Sprejete so bile tri direktive za razvoj skupnih minimalnih standardov, da se zagotovijo pravična sojenja po vsej EU:

Zadnja posodobitev: 21/08/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.