Európai elfogatóparancs

Az európai elfogatóparancs (EEP) a szabadságvesztés‑büntetés, illetve szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása vagy büntetőeljárás lefolytatása céljából történő átadás új, egyszerűsített rendszere. Az egyik uniós tagállam által kibocsátott elfogatóparancs az EU egész területén érvényes. Az európai elfogatóparancs 2004. január 1-je óta működik, és váltotta fel azokat a hosszadalmas kiadatási eljárásokat, amelyek korábban léteztek az uniós tagállamok között.

Hogyan működik a rendszer?

Az európai elfogatóparancs egy uniós tagállam igazságügyi hatóságának megkeresése egy másik uniós tagállamban tartózkodó személy elfogása, valamint átadása érdekében, büntetőeljárás lefolytatása, vagy az első tagállamban kiszabott szabadságvesztés‑büntetés, illetve meghozott szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából. Az eljárás a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul, és az összes uniós tagállamban

az igazságügyi hatóságok közötti közvetlen kapcsolattartás révén működik.

Az EEP alkalmazása során a hatóságoknak tiszteletben kell tartaniuk a vádlottak és gyanúsítottak eljárási jogait – így a tájékoztatáshoz való jogot, az ügyvédi segítség és tolmács, valamint költségmentesség igénybevételéhez való jogot, a letartóztatás szerinti tagállam törvényi előírásainak megfelelően.

Miben különbözik a hagyományos kiadatástól?

 1. Szigorú határidők
  Az elfogás helye szerinti állam az érintett személy letartóztatását követő legfeljebb 60 napon belül köteles határozatot hozni az európai elfogatóparancs végrehajtása tárgyában.
  Amennyiben a személy hozzájárul az átadáshoz, úgy az átadási határozatot tíz napon belül meg kell hozni.
  A keresett személyt a lehető leghamarabb – az érintett hatóságok megállapodása szerinti időpontban, de legkésőbb az európai elfogatóparancs végrehajtása tárgyában hozott jogerős határozat meghozatalától számított tíz napon belül – át kell adni.
 2. A kettős büntethetőség vizsgálata – 32 bűncselekmény-kategória esetében már nem szükséges
  32 bűncselekmény-kategória esetében nem kell vizsgálni, hogy a cselekmény mindkét tagállamban bűncselekménynek minősül-e. Az az egyetlen követelmény, hogy a kibocsátó tagállamban a büntetési tétel felső határa legalább 3 évi szabadságvesztés legyen.
  Egyéb bűncselekmények esetében a személyek átadását ahhoz a feltételhez lehet kötni, hogy a cselekmény a végrehajtás szerinti tagállamban bűncselekménynek minősül.
 3. Politikától való mentesség
  Az igazságügyi hatóságok önállóan, politikai befolyásolástól mentesen hozzák meg a határozatokat.
 4. Saját állampolgárok átadása
  A tagállamok többé nem tagadhatják meg saját állampolgáraik átadását, kivéve, ha ők hajtják végre a keresett személyre kiszabott szabadságvesztés-büntetést.
 5. Garanciák
  Az EEP-t végrehajtó tagállam az alábbiakra vonatkozó garanciákat igényelhet:
  a. egy bizonyos idő elteltével az illető személy jogosult felülvizsgálatot kérelmezni, ha a kiszabott büntetés életfogytiglani szabadságvesztés.
  b. a keresett személy az eljárás végén kiszabott szabadságvesztést a végrehajtás szerinti tagállamban is letöltheti, ha ennek a tagállamnak az állampolgára vagy ha ott van a szokásos tartózkodási helye.
 6. Korlátozott megtagadási okok
  Egy tagállam kizárólag akkor tagadhatja meg a keresett személy átadását, ha a kötelező vagy mérlegelhető megtagadási okok egyike alkalmazandó:
  Kötelező okok
  • a személyt már elítélték ugyanazon bűncselekmény miatt (ne bis in idem)
  • kiskorúak (a személy a végrehajtás helye szerinti tagállamban még nem érte el a büntetőjogi felelősség korhatárát)
  • amnesztia (a végrehajtás helye szerinti tagállam büntetőeljárást folytathatott volna le az érintettel szemben, és a bűncselekmény az adott tagállamban meghirdetett amnesztia hatálya alá tartozik).
  Mérlegelhető okok – például:
  • a kettős büntethetőség hiánya az EEP-ről szóló kerethatározat 2. cikkének (2) bekezdésében felsorolt 32 bűncselekménytől eltérő bűncselekmények esetében
  • illetékesség
  • a végrehajtás szerinti tagállamban folyamatban lévő büntetőeljárás
  • elévülés, stb.

Az EEP végrehajtásáról szóló kézikönyv

Az érintett igazságügyi hatóságok napi munkájának megkönnyítse és egyszerűbbé tétele céljából az Európai Bizottság közzétette az Európai elfogatóparancs kibocsátásáról és végrehajtásáról szóló kézikönyvet  PDF (2002 Kb) en. A kézikönyv részletes iránymutatást tartalmaz az EEP kibocsátásának és végrehajtásának eljárási lépéseire vonatkozóan. A kézikönyv az Európai Unió Bíróságának az EEP-ről szóló kerethatározat egyes rendelkezéseinek értelmezése tárgyában hozott legfontosabb ítéleteit is tartalmazza.

A kézikönyv valamennyi nyelvi változata elérhető az alábbi linkeken: BG  PDF (2700 Kb) bg, CS  PDF (1854 Kb) cs, DA  PDF (1766 Kb) da, DE  PDF (1659 Kb) de, ET  PDF (1783 Kb) et, EL  PDF (2439 Kb) el, ES  PDF (1649 Kb) es, FR  PDF (1892 Kb) fr, HR  PDF (1789 Kb) hr, IT  PDF (2141 Kb) it, LV  PDF (2158 Kb) lv, LT  PDF (1865 Kb) lt, HU  PDF (1908 Kb) hu, MT  PDF (2560 Kb) mt, NL  PDF (2047 Kb) nl, PL  PDF (2200 Kb) pl, PT  PDF (1968 Kb) pt, RO  PDF (1926 Kb) ro, SL  PDF (1797 Kb) sl, SK  PDF (1977 Kb) sk, FI  PDF (2172 Kb) fi, SV  PDF (1591 Kb) sv.

Az EEP alkalmazására vonatkozó statisztikai adatok

2017-ben a keresett személyek átadása átlagosan az alábbiak szerint történt:

 • hozzájárulással – 15 napon belül
 • hozzájárulás nélkül – 40 napon belül.

Az EEP-re vonatkozó 2014-es kérdőívben szereplő válaszok

Az EEP-re vonatkozó 2015-ös kérdőívben szereplő válaszok

Az EEP-re vonatkozó 2016-ös kérdőívben szereplő válaszok

Az EEP-re vonatkozó 2017-ös kérdőívben szereplő válaszok

Az EEP-re vonatkozó 2018-ös kérdőívben szereplő válaszok

Az EEP-re vonatkozó 2019-ös kérdőívben szereplő válaszok

Nem minden tagállam esetében állnak rendelkezésre adatok, a 2015-ös, 2016-es és a 2017-os évre vonatkozóan közzétett adatok azonban teljesek.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Kibocsátott

14 948

16 144

16 636

17 491

17 471

20 226

Végrehajtott EEP-k száma

5 535

5 304

5 812

6 317

6 976 5 665

Kapcsolódó linkek

Az európai elfogatóparancsról szóló kerethatározat

Jelentése az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló tanácsi kerethatározat végrehajtásáról

Utolsó frissítés: 14/10/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.