Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Europos arešto orderis

Europos arešto orderis (EAO) pakeitė ilgai trunkančias ekstradicijos tarp ES valstybių narių procedūras – supaprastinta teisminė perdavimo procedūra, taikoma patraukiant asmenis baudžiamojon atsakomybėn arba vykdant laisvės atėmimo bausmę ar sprendimą dėl įkalinimo. Valstybės narės teisminių institucijų išduotas Europos arešto orderis galioja visoje Europos Sąjungos teritorijoje.

Kas yra Europos arešto orderis?

Europos arešto orderis yra vienos iš ES valstybių narių teisminės institucijos prašymas suimti asmenį kitoje valstybėje narėje ir perduoti tą asmenį pirmajai valstybei, siekiant jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba vykdyti laisvės atėmimo bausmę ar sprendimą dėl įkalinimo. Šis mechanizmas grindžiamas teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu. Jam įgyvendinti būtini tiesioginiai teisminių institucijų ryšiai.

Europos arešto orderiu užtikrinama tinkama pusiausvyra tarp veiksmingumo ir tvirtų garantijų, kad bus gerbiamos suimto asmens pagrindinės teisės. Valstybės narės ir nacionaliniai teismai turi užtikrinti įtariamųjų ir kaltinamųjų procesines teises ir laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatų. Pavyzdžiui, bet kuris asmuo, suimtas pagal Europos arešto orderį, remiantis šalies, kurioje jis suimtas, teise gali turėti advokatą ir prireikus vertėją žodžiu.

Europos arešto orderis grindžiamas ES valstybių narių susitarimu – vadinamuoju Pagrindų sprendimu dėl Europos arešto orderio.

Valstybės narės taip pat parengė EAO sistemos taikymo gaires − Europos arešto orderio išdavimo europinį vadovą.

Kas pasikeitė, palyginti su tradicinėmis ekstradicijos procedūromis?

Palyginti su tradicinėmis ekstradicijos procedūromis, Europos arešto orderiu nustatomi šeši nauji elementai:

 1. Griežti terminai. Valstybė, kurioje asmuo suimamas, turi ne vėliau kaip per 90 dienų po suėmimo grąžinti jį valstybei, kurioje buvo išduotas Europos arešto orderis. Jeigu asmuo sutinka būti perduotas, sprendimas priimamas per 10 dienų.
 2. Paprastesnės procedūros. 32 sunkių nusikaltimų kategorijų atveju panaikinamas dvigubo baudžiamumo principas, pagal kurį elgesys, dėl kurio prašoma perduoti asmenį, laikomas nusikalstama veika tiek prašančiojoje valstybėje, tiek šalyje, kurioje suimtas ieškomas asmuo. Jeigu nusikalstama veika yra pakankamai sunki ir orderį išdavusioje valstybėje narėje už ją baudžiama ne trumpesne kaip trejų metų įkalinimo bausme, dėl pirmiau nurodytų nusikalstamų veikų išduotas Europos arešto orderis turi būti vykdomas neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstamos veikos apibrėžtis yra tokia pati abiejose valstybėse.
 3. Politinio aspekto pašalinimas. Nustačius Europos arešto orderio procedūrą buvo panaikintas politinis ekstradicijos etapas. Tai reiškia, kad sprendimas, ar perduoti asmenį remiantis Europos arešto orderiu, yra iššimtinai teisminis procesas.
 4. Savo šalies piliečių perdavimas. Iš esmės ES valstybės narės nebegali atsisakyti perduoti savo piliečius, išskyrus atvejus, kai jos perima ieškomo asmens baudžiamąjį persekiojimą arba jo įkalinimo bausmės vykdymą. Europos arešto orderis grindžiamas principu, kad ES piliečiai atsako už savo veiksmus visos ES nacionaliniuose teismuose.
 5. Garantijos. Perduodant asmenį gali būti taikomos trijų rūšių garantijos, kurias turi suteikti orderį išdavusi valstybė:
  jeigu Europos arešto orderis grindžiamas teismo sprendimu, kuris buvo priimtas nedalyvaujant ieškomam asmeniui, perduoti tą asmenį gali būti leista su sąlyga, kad jis turi teisę prašyti pakartotinio bylos nagrinėjimo šalyje, kuri reikalauja jį perduoti;
  jeigu Europos arešto orderis, pagal kurį asmuo suimamas, buvo išduotas už nusikaltimą, dėl kurio gali būti taikoma laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, perduoti tą asmenį gali būti leista su sąlyga, kad kaltinamas asmuo po tam tikro laikotarpio turės teisę prašyti peržiūrėti tą nuosprendį;
  jeigu prašymas yra susijęs su valstybės, kurioje buvo suimtas asmuo, piliečio ar nuolatinio gyventojo patraukimu baudžiamojon atsakomybėn, perduoti tą asmenį gali būti leista su sąlyga, kad priėmus nuosprendį dėl laisvės atėmimo asmuo bus grąžintas bausmės vykdymui.
 6. Atsisakymo pagrindai. Suimtą asmenį gali būti atsisakyta perduoti remiantis trimis privalomo nevykdymo pagrindais ir septyniais neprivalomo nevykdymo pagrindais. Privalomo nevykdymo pagrindai yra susiję su ne bis in idem principo taikymu (asmuo neperduodamas, jeigu jis jau atliko bausmę už tą pačią nusikalstamą veiką), su nepilnamečiais (asmuo neperduodamas, jeigu jis dar nesulaukė baudžiamosios atsakomybės amžiaus šalyje, kurioje jis buvo suimtas) ir su amnestija (asmuo neperduodamas, jeigu valstybė, kurioje jis buvo suimtas, būtų galėjusi patraukti jį baudžiamojon atsakomybėn ir nusikalstamai veikai toje valstybėje taikoma amnestija). Neprivalomo nevykdymo pagrindai iš esmės taikomi teisminių institucijų nuožiūra; pavyzdžiui, gali būti atsisakyta perduoti asmenį, jeigu dalis nusikalstamų veikų, dėl kurių buvo išduotas Europos arešto orderis, buvo padaryta valstybėje, kurioje asmuo suimtas, ir ta valstybė jį patrauks baudžiamojon atsakomybėn už tas veikas.

Statistiniai duomenys

Europos arešto orderis taikomas visose 28 valstybėse narėse, o atlikti vertinimai rodo, kad ši priemonė veikia gerai. Nors kai kurių valstybių narių duomenų nėra, iš šioje lentelėje pateiktų (suapvalintų) skaičių matyti, kiek naudojamasi EAO.


2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

Išduota

6 900

6 750

11 000

14 200

15 800

13 900

9 800

10 450

13 100

Susekta ir (arba) suimta asmenų

1 770

2 040

4 200

4 500

6 150

6 460

6 490

5 840

7 850

Perduota asmenų

1 530

1 890

3 400

3 630

5 580

5 370

5 230

4 480

3 460

Jei atitinkamas asmuo sutinka, daugumoje valstybių narių jis perduodamas per 14–16 dienų, o be jo sutikimo šis procesas užtrunka iki dviejų mėnesių. Maždaug 50 proc. perdavimų atliekama su ieškomo asmens sutikimu.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.