Jogsegély iránti megkeresés

A jogsegély iránti kérelmet valamely tagállam bírája vagy ügyésze továbbítja valamely másik tagállam bírájához vagy ügyészéhez

Kölcsönös jogsegély

Az első, ilyen kérelmeket szabályozó európai eszköz az Európa Tanács 1959-es egyezménye volt, valamint annak 1978-es jegyzőkönyve, amelyet az 1990-es egyezmény követett. Az Európai Unió tagállamai 2000-ben – az említett egyezmények kiegészítéseként és alkalmazásuk megkönnyítése érdekében – aláírták A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény-t. A 2000. évi egyezményt 2001-ben jegyzőkönyvvel erősítették meg, amely  a bankszámlákkal és banki tranzakciókkal kapcsolatos információkra vonatkozó kölcsönös jogsegélyre összpontosít.

A 2000. évi egyezmény értelmében jogsegély nyújtható az alábbiakkal összefüggésben:

  • büntetőeljárások,
  • a közigazgatási hatóságok által kezdeményezett eljárások, ahol a határozat bűnügyekben joghatósággal rendelkező bíróság előtt indítandó eljáráshoz vezethet,
  • olyan, bűncselekmények vagy szabálysértések miatt indított eljárások, amelyek esetében a megkereső tagállamban jogi személy (társaság vagy szerv, és nem természetes személy) vonható felelősségre.

Az együttműködés történhet spontán információcsere útján, illetve valamely tagállam kérése alapján. Általános szabály, hogy a jogsegély iránti megkereséseket az azok teljesítésére és előterjesztésére területileg illetékes igazságügyi hatóságok egymás között közvetlenül küldik meg, és az azokra adott válaszokat ugyanilyen módon küldik vissza. A megkeresett tagállam köteles a kérelmező tagállam által egyértelműen megjelölt követelményeknek és eljárásoknak eleget tenni. A bűnüldöző hatóságok, az igazságügyi hatóságok és más illetékes hatóságok közötti szorosabb együttműködés megkönnyítése érdekében a 2000. évi egyezmény technológiai eszközök alkalmazását írja elő, úgy mint videokonferencia, telekonferencia és a távközlés lehallgatása.

Kölcsönös elismerés

A tagállamok 2001 óta egyre többet működnek együtt a kölcsönös elismerés elvét alkalmazó eszközökön keresztül is. A kölcsönös elismerés azt jelenti, hogy a tagállamok igazságügyi hatóságai (bíróságok, bírák, ügyészek) a saját tagállamukban hozottakkal egyenértékűként ismerik el a más tagállamok igazságügyi hatóságai által hozott határozatokat. Ezen eszközökkel kapcsolatosan bővebb információ található az alábbi aloldalakon:

Utolsó frissítés: 10/06/2015

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.