Bizonyíték

Ez a szakasz áttekintést nyújt a büntetőügyekben a tagállamok közötti bizonyításfelvételre vonatkozó európai uniós jogról.

Háttér

Az Unión belüli határellenőrzés megszüntetése jelentősen megkönnyítette a polgárok szabad mozgását, ám egyúttal a bűnelkövetők számára is könnyebbé tette a tagállamok közötti bűnözői tevékenységek folytatását. Ennek következtében az Unióban hatékony együttműködésre van szükség a büntetőügyekben folytatott bizonyításfelvételre vonatkozóan.

Uniós jog

Az Unióban a büntetőügyekben folytatott bizonyításfelvétellel kapcsolatos meglévő szabályok kölcsönös jogsegélyre vonatkozó szerződéseken (elsősorban a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményen) és kölcsönös elismerésre vonatkozó jogi aktusokon (elsősorban az európai bizonyításfelvételi parancsról szóló kerethatározaton) alapulnak.

Az egyezmény

  • Az egyezmény általánosságban a kölcsönös jogsegélyre, például a gyanúsítottak és a tanúk vallomásának felvételére, valamint a kölcsönös jogsegély konkrét formáira is, többek között videokonferencia alkalmazására, lehallgatásra és házkutatás vagy lefoglalás révén történő bizonyítékszerzésre terjed ki. Az egyezmény távközlésre vonatkozó szabályokat is megállapít. Az egyezményhez csatolt jegyzőkönyv ezenkívül a bankszámlákkal és a banki ügyletekkel kapcsolatos információszerzést szabályozza.
  • A kölcsönös jogsegély iránti megkereséseket a kibocsátó hatóságnak általánosságban közvetlenül a végrehajtó hatósághoz kell intéznie. Amennyiben a végrehajtó hatóság nem hivatkozik megtagadási indokra, a megkeresésnek a lehető leghamarabb és lehetőleg a kibocsátó hatóság által megszabott határidőn belül kell eleget tenni.
  • A felvett bizonyítékok elfogadhatóságának biztosítása érdekében a megkeresett állam hatóságainak be kell tartaniuk a megkereső állam hatóságai által meghatározott alaki követelményeket és eljárásokat, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a megkeresett állam alapvető jogelveivel.

A kerethatározat

  • A kerethatározat a kölcsönös elismerés elvét alkalmazza a büntetőeljárások során felhasználandó bizonyítékok megszerzésének céljából kiadott igazságügyi határozatokra. Európai bizonyításfelvételi parancs bocsátható ki olyan, már meglévő bizonyítékok megszerzése céljából, amelyek tárgyak, dokumentumok vagy adatok formájában közvetlenül hozzáférhetők.
  • A parancsot szabványos formában kell kibocsátani, és le kell fordítani a végrehajtó állam valamely hivatalos nyelvére. A kibocsátó állam hatóságainak meg kell vizsgálniuk, hogy hasonló ügyben az adott bizonyíték a nemzeti jog alapján megszerezhető lenne-e, és meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az adott eljárás szempontjából az érintett bizonyítékok felvétele szükséges és arányos.
  • A parancsot adott határidőn belül el kell ismerni és végre kell hajtani, kivéve, ha megtagadási indok áll fenn. Az európai bizonyításfelvételi parancs végrehajtása nem függ a kettős büntethetőség ellenőrzésétől (azaz annak vizsgálatától, hogy az adott cselekmény mind a kibocsátó, mind a végrehajtó államban bűncselekménynek minősül-e), amennyiben nincs szükség házkutatásra vagy lefoglalásra, illetve ha a bűncselekmény legalább három évi szabadságvesztéssel büntethető és szerepel a kerethatározatban foglalt bűncselekményjegyzékben.
  • A felvett bizonyítékok elfogadhatóságának biztosítása érdekében a végrehajtó állam hatóságainak be kell tartaniuk a kibocsátó állam hatóságai által meghatározott alaki követelményeket és eljárásokat, feltéve, hogy azok nem ellentétesek a végrehajtó állam alapvető jogelveivel.

A jövő

Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, hogy szükség van-e bármilyen további intézkedésre a büntetőügyekben való bizonyításfelvétel terén a tagállamok által folytatott együttműködés javítása érdekében. 2010 áprilisában hét tagállam európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó kezdeményezést nyújtott be a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról. A társjogalkotók jelenleg is tárgyalásokat folytatnak a javaslatról.

Utolsó frissítés: 20/02/2014

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.