Mijloace de probă

Această secţiune oferă o imagine generală asupra dreptului Uniunii Europene (UE) cu privire la obţinerea probelor în materie penală de la un stat membru la altul.

Context

Eliminarea controalelor la frontieră pe teritoriul UE a facilitat în mod considerabil libera circulație a cetățenilor, dar, de asemenea, a permis infractorilor să acționeze mai ușor la nivel transfrontalier. În consecință, este necesară o cooperare eficace în cadrul UE cu privire la obținerea de probe în materie penală.

Dreptul UE

Normele existente cu privire la obținerea de probe în materie penală în UE se bazează pe tratatele de asistență reciprocă, în special pe Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, și pe instrumentele de recunoaștere reciprocă, în special pe Decizia-cadru privind mandatul european de obținere a probelor.

Convenția

  • Convenția se referă la asistența reciprocă în general, cum ar fi luarea de declarații suspecților și martorilor și forme specifice de asistență reciprocă, precum utilizarea videoconferinței și interceptarea sau obținerea probelor prin percheziție și sechestru. Convenția conține, de asemenea, norme privind telecomunicațiile. În plus, Protocolul la Convenție cuprinde norme cu privire la obținerea de informații referitoare la conturi și tranzacții bancare.
  • Ca normă generală, cererile de asistență reciprocă se transmit direct de la autoritatea emitentă către autoritatea executantă. Cu excepția cazului în care autoritatea executantă invocă un motiv de refuz, cererea este executată cât mai curând posibil și, dacă este posibil, în termenele indicate de autoritatea emitentă.
  • Pentru a garanta admisibilitatea probelor obținute, autoritățile statului solicitat respectă formalitățile și procedurile indicate de autoritățile statului solicitant, cu condiția ca acestea să nu fie contrare principiilor fundamentale ale dreptului din statul solicitat.

Decizia-cadru

  • Decizia-cadru aplică principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești în scopul obținerii de probe în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală. Un mandat european de obținere a probelor (European Evidence Warrant - EEW) poate fi emis pentru a obține probe deja existente și care sunt disponibile în mod direct sub formă de obiecte, documente sau date.
  • Mandatul european de obținere a probelor este emis utilizând un formular standard și este tradus într-o limbă oficială a statului executant. Autoritățile statului emitent trebuie să evalueze dacă probele ar putea fi obținute și în temeiul dreptului intern într-o cauză similară și să stabilească faptul că probele cerute sunt necesare și proporționale pentru procedurile respective.
  • Mandatul european de obținere a probelor este recunoscut și executat într-un termen stabilit, cu excepția cazului în care se aplică un motiv de refuz. Executarea unui mandat european de obținere a probelor nu face obiectul unei verificări a dublei incriminări (și anume, în cazul în care fapta comisă este considerată infracțiune atât în statul emitent, cât și în statul executant) dacă nu este necesară percheziția sau sechestrul sau dacă fapta este pasibilă de o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin trei ani și este menționată pe o listă a infracțiunilor din decizia-cadru.
  • Pentru a garanta admisibilitatea probelor obținute, autoritățile statului executant au obligația de a respecta formalitățile și procedurile indicate de autoritățile statului emitent, cu condiția ca acestea să nu fie contrare principiilor fundamentale ale dreptului din statul executant.

Etape viitoare

În prezent, Comisia Europeană analizează dacă este necesar să se adopte măsuri suplimentare de îmbunătățire a cooperării între statele membre cu privire la obținerea de probe în materie penală. În aprilie 2010, șapte state membre au prezentat o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă (European Investigation Order - EIO) în materie penală. Propunerea este discutată în prezent de cele două organe legislative ale UE.

Ultima actualizare: 20/02/2014

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.