Bűnügyi nyilvántartás

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló európai térségben a polgárok biztonságának javítása érdekében európai szinten konkrét lépésekre került sor, amelyek büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó hatékony információcserét tesznek lehetővé a tagállamok között. Létrehozták az ECRIS számítógépes rendszert (Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer), amely 2012 áprilisában kezdte meg működését.

Háttér-információk

Az olyan esetek, mint a 2004-es Fourniret-ügy, valamint számos ezt követő tanulmány megerősítette, hogy a nemzeti bíróságok gyakran csak a saját nemzeti nyilvántartásukban szereplő korábbi ítéleteket veszik figyelembe az ítélethozatal során, és nincs tudomásuk a más tagállamban meghozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekről. Ennek következtében a bűnelkövetők gyakran el tudtak menekülni múltjuk elől pusztán azáltal, hogy más uniós tagállamba költöztek.

ECRIS

Az ECRIS-t azért hozták létre, mert nyilvánvalóan szükséges a bűnügyi nyilvántartásokra vonatkozó európai szintű információcsere javítása. Gyakorlati szempontból az ECRIS rendszer az összes tagállam bűnügyi nyilvántartásának elektronikus úton történő összekapcsolását jelenti, és ilyen módon a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó információk cseréjére gyorsan, egységes és számítógép útján könnyen továbbítható formában kerül sor a tagállamok között. A rendszer egyszerű hozzáférést biztosít a bírák, ügyészek és érintett közigazgatási hatóságok számára minden uniós polgár büntetett előéletére vonatkozó átfogó információkhoz,bármely tagállamban ítélték is el korábban az adott személyt. Az elkövetők ilyen módon nem tudnak majd elmenekülni saját bűnözői múltjuk elől pusztán azáltal, hogy más tagállamba költöznek, és a már elkövetett bűncselekményekre megfelelően lehet reagálni. A rendszer emellett a bűnmegelőzést is szolgálja.

Általános elvek

  • Az ECRIS decentralizált informatikai infrastruktúrán alapul, ahol a bűnügyi nyilvántartások adatait kizárólag a tagállamok nemzeti adatbázisaiban tárolják, a tagállamok központi hatóságai közötti elektronikus információcserére pedig kérelem esetén kerül sor.
  • Az érintett személy állampolgársága szerinti tagállam tartja nyilván központi jelleggel az e személy büntetőjogi felelősségét megállapító valamennyi ítéletet. E tagállam köteles minden kapott információt tárolni és frissíteni, valamint az erre irányuló kérelem esetén valamennyi információt továbbítani.  Ennek eredményeként a tagállamok egy másik tagállam kérelmére átfogó, naprakész és teljes körű információkkal tudnak szolgálni az állampolgáraik bűnügyi nyilvántartásban szereplő adatairól, függetlenül attól, hogy hol hozták az adott ítéleteket.
  • Az a tagállam, amely büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet hoz más tagállam állampolgárával szemben, haladéktalanul megküldi az ítéletre vonatkozó, a legfrissebb adatokkal kiegészített információkat az elkövető állampolgársága szerinti tagállam(ok)nak.
  • A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletekre vonatkozó adatok továbbítására elektronikus úton, egységes európai formátumban, a bűncselekmények, valamint a szankciók kategóriáit tartalmazó két referenciatáblázat használatával kerül sor.  Ezek a táblázatok megkönnyítik az automatizált fordítást és elősegítik a továbbított adatok kölcsönös megértését. A büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó adatok továbbításakor a tagállamnak meg kell adnia egyrészről a bűncselekmény kategóriájára, másrészről a büntetés vagy szankció kategóriájára vonatkozó megfelelő kódokat. Ezeket az információkat automatikusan lefordítja a rendszer a címzett nyelvére, hogy a címzett az információk kézhezvételét követően haladéktalanul intézkedni tudjon.

Jogalkotási eszközök

Az információcsere általános elveit és a rendszer működését a bűnügyi nyilvántartásra vonatkozó információk cseréjéről szóló kerethatározat és az ECRIS-határozat szabályozza.

Végrehajtás

A tagállamoknak 2012 áprilisáig kellett volna kiépíteniük a rendszert. Számos műszaki és pénzügyi intézkedésre került sor, amelyek célja, hogy segítsék a tagállamokat a bűnügyi nyilvántartási rendszereik összekapcsolásához szükséges technikai infrastruktúra kialakításában. A Bizottság különleges, ún. referenciaalkalmazási szoftvert bocsátott a tagállamok rendelkezésére a nyilvántartások összekapcsolásának megkönnyítése érdekében. A tagállamok emellett támogatások formájában finanszírozást is igénybe vehetnek nemzeti bűnügyi nyilvántartásaik korszerűsítéséhez a büntetőjogi jogérvényesülési program keretében.

A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat a büntetőeljárástól eltérő célból

A 2009/315/IB európai kerethatározatban, a 2009/316/IB európai tanácsi határozatban és a nemzeti jogszabályokban rögzített rendelkezésekkel összhangban a bűnügyi nyilvántartásból származó információk cseréjére a büntetőeljárástól eltérő célból is sor kerülhet. A bűnügyi nyilvántartásból származó kivonat ilyen egyéb célból történő beszerzésével kapcsolatban további információkat találhat a jobb oldalon a megfelelő zászlóra kattintva, az adott tagállam oldalán.

Kísérleti projekt

A „bűnügyi nyilvántartások hálózata” elnevezésű kísérleti projekt keretében számos tagállam (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) osztotta már meg elektronikusan a bűnügyi nyilvántartások adatait az ECRIS létrejötte előtt is. E projekt kimenetele és a projekt által elért eredmények, így különösen az informatikai architektúra és a referenciatáblázatok szolgáltak alapvető inspirációként az ECRIS rendszer létrehozásához.

A harmadik országbeli állampolgárokkal kapcsolatos információcsere javítására irányuló bizottsági javaslat

Az ECRIS jelenleg hatékonyan működik az uniós polgárok vonatkozásában. Ugyanakkor jelenleg nem lehetséges meghatározni egy harmadik országbeli állampolgár korábbi, másik tagállamban történő elítélését anélkül, hogy valamennyi tagállamot meg nem keresnék.

2016. január 19-én ezért a Bizottság irányelvjavaslatot fogadott el a 2009/315/IB tanácsi kerethatározatnak a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó információcsere és az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Rendszer (ECRIS) tekintetében történő módosításáról, valamint a 2009/316/IB tanácsi határozat felváltásáról.

Utolsó frissítés: 05/08/2016

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.