Cazier judiciar

Pentru a îmbunătăți securitatea cetățenilor în cadrul spațiului european de libertate, securitate și justiție, la nivel european s-au luat măsuri concrete care să permită un schimb eficient de informații între statele membre cu privire la condamnările penale. În special, s-a instituit un sistem computerizat denumit ECRIS (European Criminal Records Information System - Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare), care a devenit operațional în aprilie 2012.

Context

Evenimente cum ar fi cazul Fourniret din 2004 și numeroase studii ulterioare au demonstrat că, în mod frecvent, instanțele naționale luau hotărâri doar pe baza condamnărilor anterioare care figurau în cazierul judiciar național, fără a avea cunoștință de condamnările pronunțate în alte state membre. În consecință, infractorii au putut adeseori să scape de cazier prin simpla deplasare dintr-un stat membru al UE în altul.

ECRIS

ECRIS a fost creat ca răspuns la nevoia evidentă de a îmbunătăți schimbul de informații la nivel european cu privire la cazierele judiciare. Concret, sistemul ECRIS interconectează electronic bazele de date ale cazierelor judiciare din toate statele membre, astfel încât schimbul de informații între acestea cu privire la condamnări se face rapid, în mod uniform și ușor transferabil pe calculator. ECRIS permite judecătorilor, procurorilor și autorităților administrative competente să aibă ușor acces la informații ample cu privire la cazierul oricărui cetățean al UE, indiferent în ce țări ale UE a fost condamnat în trecut cetățeanul respectiv. Astfel, infractorii nu vor mai putea scăpa de cazier prin simpla deplasare dintr-un stat membru în altul și se poate furniza un răspuns corespunzător infracțiunilor deja săvârșite. De asemenea, acest sistem contribuie la prevenirea infracțiunilor.

Principii generale

  • ECRIS se bazează pe o arhitectură informatică descentralizată, în cadrul căreia datele cu privire la cazierele judiciare sunt stocate doar în bazele de date naționale ale statelor membre și sunt transmise electronic între autoritățile centrale ale statelor membre, la cerere.
  • Statul membru de naționalitate al unei persoane centralizează toate condamnările pronunțate împotriva acesteia. Respectivul stat membru are obligația de a stoca și de a actualiza toate informațiile primite, precum și de a retransmite toate informațiile, în cazul în care i se solicită acest lucru. Ca urmare, fiecare stat membru trebuie să fie în măsură să furnizeze informații exhaustive, actualizate și complete cu privire la cazierele judiciare ale resortisanților săi, atunci când un alt stat membru le solicită, indiferent de locul în care au fost pronunțate condamnările respective.
  • Un stat membru care condamnă un resortisant străin are obligația de a transmite imediat informația, inclusiv actualizările, cu privire la condamnarea respectivă statului (statelor) membru (membre) al cărui (căror) resortisant este autorul infracțiunii.
  • Transmiterea informațiilor cu privire la condamnări se face electronic, prin intermediul unui format european standardizat, utilizând două tabele de referință ale categoriilor de infracțiuni și de pedepse. Aceste tabele facilitează traducerea automată și îmbunătățesc înțelegerea reciprocă a informațiilor transmise. Atunci când transmite informații cu privire la o condamnare, un stat membru trebuie să indice codurile corespunzătoare categoriei infracțiunii și pedeapsa sau sancțiunea, care sunt traduse automat în limba destinatarului, permițându-i acestuia să reacționeze imediat ce a primit informația.

Instrumente legislative

Principiile generale care reglementează schimbul de informații și funcționarea sistemului sunt enunțate în Decizia-cadru privind schimbul de informații referitoare la cazierele judiciare și în Decizia privind ECRIS.

Punerea în aplicare

Statele membre au avut obligația de a pune în aplicare sistemul până în aprilie 2012. S-au luat o serie de măsuri tehnice și financiare pentru a ajuta statele membre să pregătească infrastructura tehnică necesară în vederea interconectării sistemelor naționale de cazier judiciar. În scopul de a facilita interconectarea cazierelor judiciare naționale, Comisia a pus la dispoziția statelor membre un software de referință pentru punerea în aplicare. De asemenea, în cadrul Programului „Justiție penală”, statele membre pot beneficia de sprijin financiar sub formă de granturi pentru a-și moderniza sistemele naționale de cazier judiciar.

Extras de cazier judiciar în alte scopuri decât procedurile penale

În conformitate cu Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului, cu Decizia 2009/316/JAI a Consiliului și cu dispozițiile naționale, schimbul de informații privind cazierele judiciare poate avea loc în alte scopuri decât procedurile penale. Informații suplimentare privind modul în care se poate obține un extras de cazier judiciar în aceste alte scopuri pot fi găsite pe pagina statului membru vizat, făcând clic pe steagul corespunzător din partea dreaptă a paginii.

Proiect-pilot

Încă înainte de intrarea în vigoare a ECRIS mai multe state membre (BE, CZ, FR, DE, ES, IT, LU, NL, PL, SK, UK) efectuau deja schimburi electronice de informații cu privire la cazierele judiciare în cadrul proiectului-pilot „Rețeaua cazierelor judiciare”. Dezvoltarea și realizările acestui proiect, în special arhitectura informatică și tabelele de referință, au reprezentat principalul punct de plecare pentru sistemul ECRIS.

Propunerea Comisiei de îmbunătățire a schimbului de informații privind resortisanții țărilor terțe

În prezent, ECRIS funcționează în mod eficient în cazul resortisanților UE. Cu toate acestea, acum nu este posibil să se stabilească dacă resortisanții țărilor terțe au fost condamnați anterior în alte state membre fără consultarea tuturor acestor state.

Prin urmare, la data de 19 ianuarie 2016, Comisia a adoptat o propunere de directivă de modificare a Deciziei-cadru 2009/315/JAI a Consiliului în ceea ce privește schimbul de informații privind resortisanții țărilor terțe și în ceea ce privește Sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) și de înlocuire a Deciziei 2009/316/JAI a Consiliului.

Ultima actualizare: 05/08/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.