Αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προ της δίκης

Η υπερβολικά συχνή χρησιμοποίηση και η αδικαιολόγητα μεγάλη διάρκεια της προσωρινής κράτησης αποτελεί μια από τις κύριες αιτίες του υπερπληθυσμού των φυλακών. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, συχνά διατάσσεται η κράτηση των υπόπτων που δεν είναι κάτοικοι του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία, ενώ οι ύποπτοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να επωφεληθούν από εναλλακτικά μέτρα (εκτός φυλακής).

Διασυνοριακή επιτήρηση εναλλακτικών μέτρων αντί της προσωρινής κράτησης (εκτός φυλακής)

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου, η προσωρινή κράτηση πρέπει να θεωρείται εξαιρετικό μέτρο και πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν ευρύτερη χρήση άλλων μέτρων επιτήρησης μη στερητικών της ελευθερίας (εκτός φυλακής). Οι πολίτες της ΕΕ που είναι ύποπτοι για κάποιο αδίκημα σε άλλο κράτος μέλος, μέχρι σήμερα, συχνά δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για τέτοιες εναλλακτικές λύσεις, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον δεν είχαν κατοικία στο κράτος μέλος στο οποίο ήταν ύποπτοι.

Η απόφαση-πλαίσιο του 2009 για τα μέτρα επιτήρησης ως εναλλακτική λύση στην προσωρινή κράτηση (ευρωπαϊκό ένταλμα επιτήρησης) επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να αναγνωρίζουν αμοιβαία μέτρα επιτήρησης που διατάσσονται πριν από τη δίκη και τα οποία είναι μη στερητικά της ελευθερίας (εκτός φυλακής).

Για παράδειγμα, ένας έλληνας δικαστής μπορεί να διατάξει ότι ένας Σουηδός που είναι ύποπτος για τη διάπραξη αδικήματος στην Ελλάδα θα πρέπει να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα της κατοικίας του στη Σουηδία δύο φορές τον μήνα, αντί να γίνεται αυτό στην Ελλάδα. Έτσι επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων και μείωση του αριθμού των προσωρινά κρατούμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Παράλληλα, ενισχύεται το δικαίωμα στην ελευθερία και το τεκμήριο αθωότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιορίζεται ο κίνδυνος άνισης μεταχείρισης των υπόπτων που δεν κατοικούν στη χώρα όπου υπάρχουν υπόνοιες ότι διέπραξαν ποινικό αδίκημα.

Σε περίπτωση που φθάσει η ώρα της δίκης και ο ύποπτος αρνηθεί να παρουσιαστεί εκουσίως, μπορεί να μεταχθεί δια της βίας (μέσω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης) στο κράτος όπου θα διεξαχθεί η δίκη.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να μεταφέρουν την πράξη αυτή στην εθνική τους νομοθεσία πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση στα διάφορα κράτη μέλη, κάντε κλικ εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/07/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.