Tárgyalást megelőző intézkedések kölcsönös elismerése

A börtönök túlzsúfoltságának egyik fő oka az előzetes letartóztatás túlzott alkalmazása és túlságosan hosszú időtartama. Szökés veszélye esetén a nem az eljárás helye szerinti tagállamban lakó gyanúsítottakat gyakran őrizetben tartják, míg az adott országban lakóhellyel rendelkező gyanúsítottak élvezhetik az alternatív (büntetés-végrehajtási intézeten kívüli) intézkedések előnyeit.

Az előzetes letartóztatást helyettesítő (büntetés-végrehajtási intézeten kívüli) intézkedések határokon átnyúló felügyelete

Az általános jogelvek szerint az előzetes letartóztatást kivételes intézkedésnek kell tekinteni, és a szabadságelvonással nem járó (büntetés-végrehajtási intézeten kívüli) felügyeleti intézkedéseket kell a lehető legszélesebb körben alkalmazni. A más tagállamokban bűncselekmény elkövetésével gyanúsított uniós polgárok mostanáig gyakran nem voltak jogosultak ilyen alternatív intézkedésekre, mivel többnyire nem rendelkeztek lakóhellyel abban a tagállamban, ahol meggyanúsították őket.

Az előzetes letartóztatás alternatívájaként alkalmazható felügyeleti intézkedésekről szóló 2009. évi kerethatározat (az igazságügyi felügyeletet elrendelő európai határozat) lehetővé teszi az EU tagállamainak a szabadságelvonással nem járó (büntetés-végrehajtási intézeten kívüli) tárgyalás előtti felügyeleti intézkedések kölcsönös elismerését.

Egy görög bíró például elrendelheti, hogy egy Görögországban elkövetett bűncselekménnyel gyanúsított svéd állampolgár – Görögország helyett – a svédországi helyi rendőri szervnél jelentkezzen havonta kétszer. Ez jelentős anyagi megtakarítást jelent, és az egész Európai Unióban segíti az előzetes letartóztatásban lévők számának csökkentését. Emellett erősíti a szabadsághoz való jogot és az ártatlanság vélelmét az Európai Unióban, és csökkenti az olyan gyanúsítottakkal szemben tanúsított egyenlőtlen bánásmód kockázatát, akiknek lakóhelye nem abban az országban van, ahol őket bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják.

Ha elérkezik a tárgyalás ideje, és a gyanúsított megtagadja az önkéntes megjelenést, (európai elfogatóparancs révén) kényszerrel átszállítható abba a tagállamba, ahol az eljárást le kell folytatni.

A kerethatározatot 2012. december 1-jéig kellett a tagállamoknak nemzeti jogukba átültetniük.

Ha a különböző tagállamok általi végrehajtásra vonatkozó részletes információkhoz kíván jutni, érjük, kattintson az alábbi linkre.

Utolsó frissítés: 22/07/2015

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.