Ikiteisminių priemonių abipusis pripažinimas

Per dažnai taikomas ir per ilgas kardomasis kalinimas – viena pagrindinių įkalinimo įstaigų perpildymo priežasčių. Jeigu yra pabėgimo pavojus, įtariamiesiems, negyvenantiems valstybėje narėje, kurioje vyksta teismo procesas, dažnai skiriamas kardomasis kalinimas, o toje šalyje gyvenantiems įtariamiesiems taikomos palankesnės – alternatyvios – priemonės (ne įkalinimo įstaigoje).

Tarpvalstybinė kardomajam kalinimui alternatyvių priemonių priežiūra (ne įkalinimo įstaigoje)

Remiantis bendraisiais teisės principais, kardomasis kalinimas laikytinas išimtine priemone ir kiek galima plačiau turėtų būti taikomos priežiūros netaikant laisvės atėmimo (ne įkalinimo įstaigoje) priemonės. ES piliečiams, kurie yra įtariami padarę nusikalstamą veiką kitoje valstybėje narėje, tokios alternatyvios priemonės dažnai yra netaikytinos, nes jų gyvenamoji vieta yra ne toje valstybėje narėje, kurioje buvo pareikšti įtarimai.

Vadovaudamosi 2009 m. Pamatiniu sprendimu dėl kardomųjų priemonių kaip alternatyvos kardomajam kalinimui (Europos teisminės priežiūros orderis) ES valstybės narės gali tarpusavyje pripažinti kardomąsias priemones be laisvės atėmimo (ne įkalinimo įstaigoje).

Pavyzdžiui, Graikijos teisėjas gali nurodyti švedui, kuris įtariamas nusikaltęs Graikijoje, du kartus per mėnesį registruotis savo vietos policijos įstaigoje Švedijoje, o ne Graikijoje. Taip sutaupoma daug lėšų ir padedama mažinti kardomojo kalinimo tikslais sulaikytų asmenų skaičių visoje Europos Sąjungoje. Be to, tai stiprina teisę į laisvę ir nekaltumo prezumpciją Europos Sąjungoje ir mažina pavojų, kad įtariamiesiems, gyvenantiems ne toje šalyje, kurioje jie įtariami įvykdę nusikaltimą, bus sudaromos nevienodos sąlygos.

Jeigu atėjus laikui nagrinėti bylą teisme įtariamasis atsisako savanoriškai dalyvauti procese, jis gali būti priverstinai (naudojant Europos arešto orderį) perduotas valstybei, kurioje vyks teismo procesas.

Šį teisės aktą valstybės narės turėjo perkelti į nacionalinę teisę iki 2012 m. gruodžio 1 d.

Išsamesnės informacijos apie vykdymą skirtingose valstybėse narėse rasite čia.

Paskutinis naujinimas: 22/07/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.