Recunoaştere reciprocă a măsurilor precontencioase

Utilizarea excesivă a măsurii de arestare preventivă și durata acesteia sunt principalele cauze ale suprapopulării închisorilor. Dacă există riscul părăsirii localității, suspecții care nu au domiciliul stabil în statul membru în care se desfășoară procedurile judiciare sunt adesea reținuți în arest, în timp ce cetățenii țării respective beneficiază de măsuri alternative (în afara mediului carceral).

Supravegherea transfrontalieră a măsurilor alternative la arestarea preventivă (măsuri din afara mediului carceral)

Conform principiilor generale de drept, reținerea suspecților înainte de proces trebuie considerată drept o măsură excepțională și, de cele mai multe ori, trebuie utilizate măsuri de supraveghere fără privare de libertate (în afara mediului carceral). Până acum, cetățenii UE care erau suspectați de săvârșirea uni infracțiuni într-un alt stat membru, de multe ori nu beneficiau de astfel de măsuri alternative, întrucât nu își aveau reședința în statul membru în care aveau calitatea de persoane suspectate.

Decizia-cadru din 2009 referitoare la măsurile de supraveghere ca alternativă la arestarea preventivă (ordinul european de supraveghere judiciară) permite statelor membre ale UE să recunoască reciproc măsurile de supraveghere care nu implică arestarea preventivă (măsuri din afara mediului carceral).

De exemplu, un judecător elen poate dispune ca un cetățean suedez, suspectat de săvârșirea unei infracțiuni pe teritoriul Greciei, să se prezinte de două ori pe lună la autoritățile de poliție locale din Suedia, în loc să facă acest lucru în Grecia. Prin această măsură se economisesc mulți bani și se reduce numărul persoanelor reținute în așteptarea procesului în întreaga Uniune Europeană. În același timp, se consolidează dreptul la libertate și prezumția de nevinovăție în Uniunea Europeană și scade riscul inegalității de tratament a suspecților care nu sunt cetățeni ai țării în care sunt bănuiți de săvârșirea unei infracțiuni.

În cazul în care, la data procesului, suspectul refuză să se prezinte în mod voluntar, acesta poate fi transferat (prin intermediul unui mandat de arest european) în statul în care urmează să aibă loc procedurile judiciare.

Termenul de transpunere în legislația statelor membre a fost 1 decembrie 2012.

Pentru mai multe informații privind transpunerea în statele membre, puteți face clic aici.

Ultima actualizare: 22/07/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.