Vzajemno priznavanje ukrepov, odrejenih pred postopkom

Čezmerna uporaba in trajanje pripora v predkazenskem postopku sta med glavnimi vzroki za prezasedenost zaporov. Osumljenci, ki nimajo prebivališča v državi članici, v kateri teče postopek, so zaradi nevarnosti pobega pogosto pridržani v priporu, za osumljence, ki imajo stalno prebivališče v državi članici, pa se uporabijo alternativni ukrepi (zunaj zapora).

Čezmejni nadzor alternativnih ukrepov v predkazenskem postopku (zunaj zapora)

V skladu s splošnimi pravnimi načeli je treba odvzem prostosti v predkazenskem postopku obravnavati kot izjemni ukrep in čim več uporabljati nadzorne ukrepe brez odvzema prostosti (zunaj zapora). Državljani EU, ki so osumljeni za kaznivo dejanje v drugi državi članici, do zdaj pogosto niso bili upravičeni do takih alternativnih ukrepov, saj večinoma niso imeli prebivališča v državi članici, v kateri so bili osumljeni.

Okvirni sklep iz leta 2009 o nadzornih ukrepih kot alternativi priporu v predkazenskem postopku (evropski nalog za nadzor) državam članicam EU omogoča, da vzajemno priznavajo nadzorne ukrepe brez odvzema prostosti (zunaj zapora).

Grški sodnik lahko na primer odredi, da se Šved, ki je osumljen storitve kaznivega dejanja v Grčiji, dvakrat na mesec javlja krajevni policiji na Švedskem namesto v Grčiji. To prihrani veliko denarja in v celotni Evropski uniji pomaga zmanjševati število pripornikov v predkazenskem postopku. Hkrati krepi pravico do prostosti in domnevo nedolžnosti v Evropski uniji ter zmanjšuje nevarnost neenakega obravnavanja osumljenih oseb, ki nimajo stalnega prebivališča v državi, v kateri so osumljene storitve kaznivega dejanja.

Ko se začne postopek pred sodiščem in se ga osumljenec noče udeležiti prostovoljno, je lahko prisilno (z evropskim nalogom za prijetje) premeščen v državo, v kateri bo tekel postopek.

Države članice so morale ta pravni akt prenesti v nacionalno zakonodajo do 1. decembra 2012.

Za podrobnejše informacije o izvajanju v različnih državah članicah kliknite tukaj.

Zadnja posodobitev: 22/07/2015

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.