Tárgyalást követő intézkedések kölcsönös elismerése

2008 novemberében két kerethatározatot fogadtak el, amelyek a szokásos tartózkodási helyüktől eltérő tagállamban elítélt személyek megfelelőbb társadalmi rehabilitációjáról rendelkeznek.

A próbaidő származási országban való letöltését lehetővé tevő kerethatározat

A próbaidő alatti magatartási szabályokról és alternatív szankciókról szóló 2008. évikerethatározat lehetővé teszi a saját tagállamuktól eltérő tagállamban elítélt és próbaidőre szabadon bocsátott vagy alternatív szankcióval sújtott személyek szokásos tartózkodási helyük szerinti tagállamba történő visszaküldését. Az ítéletet a személy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam felügyeli. Az e mögött álló elképzelés az, hogy egy személy társadalmi rehabilitációja származási országában könnyebben megvalósulhat.

A tagállamoknak 2011. december 6-ig kellett átültetniük a kerethatározatot nemzeti jogukba.

Jelenleg a próbaidővel kapcsolatos, tagállamok közötti jogsegély egyetlen nemzetközi jogi eszköze az Európa Tanács 1964. évi egyezménye. Az egyezményt eddig csak 12 tagállam ratifikálta, néhányuk számos fenntartással, és a gyakorlatban csekély a jelentősége. A tagállamok viszonylatában a kerethatározat fogja felváltani az Európai Tanács feltételesen elítélt vagy feltételesen szabadságra bocsátott elkövetők felügyeletéről szóló egyezményének megfelelő rendelkezéseit.

A belga igazságügyi minisztérium 2009-ben európai projektet indított a kerethatározat végrehajtása érdekében. Ez a projekt, amelyet az Európai Bizottság társfinanszírozott, és 7 európai uniós tagállammal, valamint a Pártfogás Európai Szervezetévek (CEP) partnerségben valósult meg, célul tűzte ki a tagállamok próbaidő alatti magatartási szabályaira vonatkozó kölcsönös ismeretek javítását, és az ezen eszköz jogalkotási és gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos nehézségek meghatározását. Ezen európai projekt eredményeként létrehozták az alábbi weboldalt: http://www.euprobationproject.eu/. E weboldal áttekintést ad az Európai Unión belüli különböző jogrendszerek próbára bocsátására vonatkozó szabályairól, valamint rövid magyarázatot nyújt az e projekt alapját képező főbb szakaszokról.

A fogvatartottak származási országukba történő átszállításáról szóló kerethatározat

A szabadságvesztés-büntetéseket kiszabó ítéletekről szóló 2008. évi kerethatározat lehetővé teszi a fogvatartottak szokásos tartózkodási helyük szerinti országba való átszállítását. Ennek az elképzelésnek az az alapja, hogy – mint a próbaidő esetében is – az illető társadalmi rehabilitációja a származási országában egyszerűbben megvalósítható

Ez a kerethatározat – az összes tagállam viszonylatában – automatikusan felváltja az olyan megállapodásokat, mint az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény (1983) és annak kiegészítő jegyzőkönyve (1997). Ezek az egyezmények harmadik országokkal kapcsolatban azonban hatályban maradnak.

A kerethatározat tényleges előrelépése az egyezményhez képest az érintett államok közötti kommunikációs csatornákban rejlik. Az egyezmény értelmében az átszállítás iránti kérelmeket az egyes államok igazságügyi minisztériumain keresztül kell megtenni. A kerethatározat ehelyett az illetékes hatóságok közötti közvetlen kapcsolattartásról rendelkezik.

A tagállamoknak 2011. december 5-ig kellett átültetniük a kerethatározatot nemzeti jogukba.

Utolsó frissítés: 09/10/2013

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.
A Bizottság megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.