Recunoaştere reciprocă a măsurilor postprocesuale

În noiembrie 2008 au fost adoptate două decizii-cadru care permit o mai bună reintegrare socială în ţara de origine a persoanelor care au fost condamnate într-un alt stat membru decât cel în care îşi au domiciliul stabil.

Decizia-cadru de autorizare a probațiunii în țara de origine

Decizia-cadru din 2008 privind măsurile de probațiune și sancțiunile alternative permite unei persoane condamnate care beneficiază de o eliberare condiționată sau unei persoane condamnate care trebuie să execute o pedeapsă alternativă într-un alt stat membru decât cel a cărui cetățenie o deține, să fie transferată în statul membru unde își are reședința obișnuită. Acest stat membru va fi cel care va supraveghea executarea pedepsei, ideea fiind că reinserarea socială a persoanei va fi mai ușor de realizat în țara sa de origine.

Termenul de transpunere în legislațiile naționale a acestei decizii-cadru este 6 decembrie 2011.

În prezent, singurul instrument de drept internațional privind cooperarea transfrontalieră în materie de probațiune este Convenția Consiliului Europei din 1964. Întrucât aceasta nu a fost ratificată până în prezent decât de doisprezece state membre, cu numeroase rezerve din partea unora dintre aceste state, importanța acesteia este limitată în practică. Decizia-cadru va înlocui dispozițiile convenției Consiliului Europei în relațiile dintre statele membre în ceea ce privește supravegherea persoanelor condamnate sau eliberate condiționat.

Ministerul Justiției din Belgia a lansat în 2009 un proiect european consacrat aplicării deciziei-cadru. Proiectul, cofinanțat de Comisia Europeană, este realizat în parteneriat cu 7 state membre ale Uniunii Europene și cu Organizația Europeană pentru Probațiune și are ca obiectiv ameliorarea cunoștințelor reciproce privind măsurile naționale în materie de probațiune și identificarea dificultăților legate de aplicarea din punct de vedere legislativ și practic ale acestui instrument. Ca rezultat al acestui proiect european, a fost creat site-ul internet: http://www.euprobationproject.eu/, care oferă un rezumat al diferitelor sisteme juridice în materie de probațiune din cadrul Uniunii Europene, precum și o scurtă explicație privind principalele etape pe care le presupune acest proiect.

Decizia-cadru privind transferul deținuților în țara lor de origine

Decizia-cadru din 2008 privind pedepsele privative de libertate prevede posibilitatea de a transfera deținuții în țara unde își au reședința obișnuită. Ca și în cazul probațiunii, ideea este că reinserția socială a persoanei va fi mai ușor de realizat în țara sa de origine.

Această decizie-cadru înlocuiește în mod automat convențiile aplicabile anterior, precum Convenția europeană privind transferul persoanelor condamnate (1983) și Protocolul său adițional (1997) în relațiile dintre statele membre ale UE. Față de țările terțe însă, aceste convenții rămân în vigoare.

Decizia-cadrul reprezintă un progres real față de convenție în ceea ce privește comunicarea dintre statele membre vizate: în temeiul convenției, cererile de transfer au loc la nivel de ministere de justiție, în timp ce decizia-cadru prevede contacte directe între autoritățile competente.

Termenul de transpunere în legislațiile naționale a acestei decizii-cadru este 5 decembrie 2011.

Ultima actualizare: 09/10/2013

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.