Vzajemno priznavanje ukrepov, odrejenih po postopku

Novembra 2008 sta bila sprejeta dva okvirna sklepa, ki omogočata boljšo socialno rehabilitacijo oseb, ki so bile obsojene v državi članici, v kateri nimajo običajnega prebivališča.

Okvirni sklep, ki omogoča prestajanje pogojne kazni v domovini

Okvirni sklep iz leta 2008 o spremljevalnih ukrepih in alternativnih sankcijah omogoča, da se osebo, ki je bila obsojena in pogojno odpuščena ali ji je bila naložena alternativna sankcija v državi članici, ki ni njena domovina, pošlje nazaj v državo članico, v kateri ima običajno prebivališče. Prestajanje kazni nadzira država članica, v kateri ima oseba običajno prebivališče. Temeljna zamisel je, da je osebo lažje socialno rehabilitirati v njeni domovini.

Države članice so morale ta okvirni sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 6. decembra 2011.

Do zdaj je edini mednarodnopravni akt o čezmejni pomoči pri pogojnih obsodbah Konvencija Sveta Evrope iz leta 1964. Ratificiralo jo je samo dvanajst  držav članic, od teh nekatere s številnimi pridržki. To je omejilo njen pomen v praksi. Okvirni sklep bo v odnosih med državami članicami nadomestil ustrezne določbe Konvencije Sveta Evrope o nadzorstvu nad pogojno obsojenimi ali pogojno oproščenimi osebami.

Belgijski minister za pravosodje je leta 2009 začel evropski projekt za izvajanje tega okvirnega sklepa. Cilj tega projekta, ki ga sofinancira Evropska komisija ter se izvaja v partnerstvu s sedmimi državami članicami Evropske unije in Evropsko organizacijo za pogojno prestajanje kazni (CEP), je izboljšati medsebojno priznavanje nacionalnih ukrepov pogojnega prestajanja kazni ter opredeliti težave, povezane s prenosom tega okvirnega sklepa v nacionalno zakonodajo in prakso. V okviru tega evropskega projekta je bila zlasti vzpostavljena spletna stran: http://www.euprobationproject.eu/. Ta spletna stran nudi pregled različnih pravnih sistemov na področju pogojnega prestajanja kazni v Evropski uniji ter kratko pojasnitev glavnih stopenj zadevnega projekta.

Okvirni sklep o premestitvi zapornikov v njihovo domovino

Okvirni sklep iz leta 2008 o zapornih kaznih omogoča premestitev zapornikov v državo, v kateri imajo običajno prebivališče. Temeljna zamisel je, kot v primeru pogojnih obsodb, da je osebo lažje socialno rehabilitirati v njeni domovini.

Okvirni sklep v odnosih med vsemi državami članicami EU samodejno nadomešča mednarodne pogodbe, kot sta Evropska konvencija o transferju obsojenih oseb (1983) in njen Dodatni protokol (1997). Ti konvenciji še naprej veljata v odnosih s tretjimi državami.

Pravi napredek z vidika Okvirnega sklepa v povezavi s Konvencijo je komunikacijski kanal med vpletenimi državami. Po Konvenciji se zaprosila za premestitev pošiljajo prek ministrstev za pravosodje obeh držav. Okvirni sklep pa namesto tega zagotavlja neposreden stik med pristojnimi organi.

Države članice so morale ta okvirni sklep prenesti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2011.

Zadnja posodobitev: 19/09/2013

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.