Jurisdicţie

În mod normal, jurisdicţia se referă la dreptul şi la competența de a administra justiţia într-un teritoriu clar definit. Aceasta include competența instanțelor statului de a soluționa cauze referitoare la persoane, bunuri sau fapte şi puterea de coerciție, cum ar fi arestarea persoanelor sau confiscarea bunurilor.

Ca o consecinţă a dreptului la liberă circulaţie în Uniunea Europeană (UE), a tendinţei statelor membre de a-şi extinde jurisdicţia şi a progreselor tehnologice din ultimele decenii, există din ce în ce mai multe situaţii în care mai multe state membre au competența de a investiga şi de a desfăşura proceduri penale pentru aceleaşi fapte.

Dacă statele membre nu ar avea obligația să se informeze reciproc cu privire la cauzele care ar putea crea un conflict de competență sau să se consulte pentru a soluționa un astfel de conflict, procedurile s-ar putea desfășura într-un stat membru care nu este cel mai indicat în acest scop (de exemplu, atunci când probele relevante și martorii se află într-un alt stat membru) sau procedurile s-ar putea desfășura în paralel în diferite state membre.

Pentru a reduce aceste riscuri, în 2009 s-a adoptat Decizia-cadru privind conflictele de jurisdicție. Obiectivul acestui instrument este de a promova o cooperare mai strânsă între statele membre care desfăşoară proceduri penale pentru:

  • a preveni situaţiile în care aceeaşi persoană face obiectul unor proceduri penale paralele în diferite state membre cu privire la aceleaşi fapte şi
  • a conveni asupra unei soluţii pentru a evita consecinţele negative care rezultă din astfel de proceduri penale paralele.

Decizia-cadru vizează realizarea acestui obiectiv prin instituirea unei proceduri obligatorii de consultare în cazurile în care proceduri penale paralele se desfăşoară în diferite state membre. Dacă în cadrul procedurii de consultare nu se ajunge la un consens, statele membre implicate sesizează Eurojust în legătură cu respectivul conflict de competență, care va fi soluționat,în conformitate cu competenţa Eurojust. Statele membre sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se conforma acestei decizii-cadru până la 15 iunie 2012.

Pe lângă directiva-cadru, care se aplică procedurilor penale în general, există mai multe instrumente ale UE care conțin norme speciale cu privire la prevenirea și soluționarea conflictelor de competență, cum ar fi Decizia-cadru privind lupta împotriva crimei organizate.

Ultima actualizare: 01/10/2015

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.