Kaupparekisterit

Yhä useammat yritykset laajentavat toimintaansa kansallisten rajojen yli hyödyntäen EU:n sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Ylikansallisissa ryhmittymissä ja monissa rakenneuudistustoimissa, kuten yritysten sulautumisissa ja jakautumisissa, on mukana yhtiöitä monista EU:n jäsenvaltioista.

Viime vuosikymmenellä yritykset ovat saaneet Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella mahdollisuuden rekisteröityä yhteen jäsenvaltioon ja harjoittaa yritystoimintaansa osittain tai kokonaan jossakin toisessa jäsenvaltioissa.

Kaupparekistereiksi luetaan kansalliset kaupparekisterit, yritysrekisterit ja muut sellaiset rekisterit, jotka tallentavat yritystietoja ja asettavat niitä yleisesti saataville direktiivissä 2009/101/EY tarkoitetulla tavalla.

Lisätietoja asiasta löytyy sivuilla Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit ja jäsenvaltioiden kaupparekisterit.

Päivitetty viimeksi: 30/06/2015

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.