Poslovni registri

Sve se više trgovačkih društava širi izvan nacionalnih granica iskorištavajući mogućnosti koje nudi jedinstveno tržište EU-a. Trgovačka društva iz različitih država članica EU-a dio su prekograničnih grupacija i velikog broja operacija restrukturiranja, kao što su udruživanja i podjele.

Nadalje, tijekom prošlog desetljeća kroz sudsku praksu Suda Europske unije otvorena je mogućnost osnivanja trgovačkog društva u jednoj državi članici i vođenja poslovanja djelomično ili potpuno u drugoj državi članici.

Pojmom „poslovni registar” obuhvaćeni su nacionalni trgovački registri, registri trgovačkih društava i svi drugi registri u kojima su pohranjene informacije o trgovačkim društvima dostupne javnosti u smislu Direktive 2009/101/EZ.

Pogledajte odgovarajuće podstranice kako biste pronašli dodatne informacije o poslovnim registrima na europskoj razini i nacionalnim poslovnim registrima.

Posljednji put ažurirano: 30/06/2015

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.