Uzņēmējdarbības reģistri

Aizvien vairāk uzņēmumu paplašina darbību ārpus savas valsts robežām, izmantojot iespējas, ko piedāvā ES vienotais tirgus. Pārrobežu grupās, kā arī tādās daudzās pārstrukturēšanas darbībās kā, piemēram, uzņēmumu apvienošana un sadalīšana, ir iesaistīti uzņēmumi no dažādām ES dalībvalstīm.

Turklāt pēdējo desmit gadu laikā Eiropas Savienības Tiesas judikatūra ir radījusi iespēju dibināt uzņēmumu vienā dalībvalstī, bet uzņēmējdarbību daļēji vai pilnīgi veikt citā dalībvalstī.

Jēdzienā "uzņēmējdarbības reģistrs" ietilpst valsts komercreģistri, uzņēmumu reģistri un jebkādi citi reģistri, kuros tiek uzglabāta informācija par sabiedrībām un ar kuru palīdzību šī informācija tiek darīta pieejama atklātībai atbilstīgi Direktīvai 2009/101/EK.

Sīkākai informācijai, lūdzu, skatīt sadaļas par uzņēmējdarbības reģistriem ES līmenī un uzņēmējdarbības reģistriem dalībvalstīs.

Lapa atjaunināta: 30/06/2015

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.