Virksomhedsregistre på EU-plan

Dette afsnit giver en kort introduktion til samarbejdet om virksomhedsregistre på europæisk plan.

Sammenkobling af EU's selskabsregistre

Med vedtagelsen af direktiv 2012/17/EU indføres der et system til sammenkobling af selskabsregistre på EU-plan i et samarbejde mellem alle EU-medlemsstater og Europa-Kommissionen.

Systemet går under navnet "Business Registers Interconnection System" (BRIS). Når BRIS er blevet indført, vil systemet:

  • sikre adgang på EU-niveau til oplysninger om selskaber, der er registrerede i medlemsstaterne, og
  • for første gang muliggøre elektronisk kommunikation mellem alle selskabsregistre i EU. Registrene vil kunne udveksle oplysninger om udenlandske filialer og fusioner af selskaber på tværs af grænser.

Takket være BRIS vil borgere, virksomheder og nationale myndigheder via portalen e-Justice kunne søge de oplysninger, som selskaberne har indgivet til de nationale registre. Derudover vil det nye system forbedre kommunikationen mellem registrene ved at gøre det muligt for dem indbyrdes at udveksle pålidelige oplysninger om selskaber.

BRIS forventes at blive tilgængeligt den 8. juni 2017.

Alternative informationskilder

European Business Register (EBR)

EBR er et netværk af europæiske virksomhedsregistre. I begyndelsen var EBR et uformelt teknisk samarbejde mellem virksomhedsregistre, men med tiden er dets fokus blevet at give oplysninger om selskaber i hele Europa. I dag kan brugere tilmelde sig EBR's tjenester via deres nationale virksomhedsregister. Derved får de adgang til oplysninger om selskaber, der er registrerede i de øvrige lande, som deltager i EBR-netværket.

Yderligere oplysninger findes på EBR's websted.

Sidste opdatering: 29/09/2015

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.
Kommissionen er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website