Euroopan alueen käsittävät kaupparekisterit

Tässä esitellään lyhyesti kaupparekistereiden yhteistyötä Euroopassa.

Unionin kaupparekistereiden yhteenliittäminen

Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ja Euroopan komissio tekevät direktiivin 2012/17/EU mukaisesti yhteistyötä tavoitteenaan luoda järjestelmä, jolla liitetään yhteen kansalliset kaupparekisterit unionin tasolla.

Siitä käytetään nimitystä ”Business Registers Interconnection System” (BRIS). BRIS-järjestelmän tavoitteena on

  • varmistaa, että jäsenvaltioissa rekisteröidyistä yrityksistä saadaan tietoa EU:n tasolla, ja
  • mahdollistaa ensimmäistä kertaa sähköinen viestintä kaikkien EU:ssa toimivien kaupparekisterien välillä. Rekisterit voivat vaihtaa tietoja ulkomaisista sivuliikkeistä ja valtioiden rajat ylittävistä yritysfuusioista.

Kansalaiset, yritykset ja viranomaiset voivat BRIS-järjestelmän ansiosta tehdä hakuja yrityksiä koskeviin tietoihin jäsenvaltioiden rekistereissä Euroopan oikeusportaalin kautta. Lisäksi myös rekistereiden välinen viestintä paranee, koska ne voivat uuden BRIS-järjestelmän ansiosta vaihtaa keskenään yrityksiä koskevia luotettavia tietoja.

BRIS-järjestelmän on tarkoitus aloittaa toimintansa 8. kesäkuuta 2017.

Vaihtoehtoisia tietolähteitä

Eurooppalainen kaupparekisteripalvelu (EBR-palvelu)

EBR-palvelu on eurooppalaisten kaupparekistereiden verkosto. Se käynnistyi kaupparekistereiden välisenä epävirallisena teknisenä yhteistyönä. Ajan myötä se keskittyi tarjoamaan tietoa eri puolilla Eurooppaa toimivista yrityksistä. Käyttäjät voivat nykyisin tilata EBR-palvelut oman maansa kaupparekisterin kautta. Saatavilla on tietoa yrityksistä, jotka ovat rekisteröityneet johonkin EBR-verkostoon osallistuvaan maahan.

Tarkempia tietoja on saatavilla EBR -verkkosivustolla.

Päivitetty viimeksi: 29/09/2015

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme