Poslovni registri razini EU-a

U ovom se odjeljku ukratko opisuje suradnja poslovnih registara na europskoj razini.

Međusobna povezanost europskih poslovnih registara

Nakon donošenja Direktive 2012/17/EU, na razini EU-a uspostavlja se sustav međusobno povezanih poslovnih registara. To je zajednički projekt svih država članica EU-a i Europske komisije.

Sustav se naziva Sustav povezivanja poslovnih registara (BRIS). Uspostavom BRIS-a omogućit će se sljedeće:

  • pristup informacijama, na europskoj razini, o poduzećima registriranima u državama članicama i
  • elektronička komunikacija, prvi put među svim poslovnim registrima EU-a. Razmjenjivat će se informacije povezane s inozemnim podružnicama poduzeća i prekograničnim udruživanjima poduzeća.

Zahvaljujući BRIS-u građani, poduzeća i nacionalna tijela moći će putem portala e-pravosuđe pretraživati informacije koje su poduzeća dostavila nacionalnim registrima. K tomu, novim će se sustavom poboljšati komunikacija među registrima jer će se omogućiti međusobna razmjena pouzdanih informacija o poduzećima.

Sustav BRIS trebao bi biti pušten u rad do 8. lipnja 2017..

Alternativni izvori podataka

Europski poslovni registar (EBR)

EBR mreža je europskih poslovnih registara. Pokrenut je kao oblik neformalne tehničke suradnje među poslovnim registrima, a s vremenom je usmjeren na pružanje informacija o poduzećima diljem Europe. Korisnici se danas mogu pretplatiti na usluge EBR-a putem poslovnog registra u svojoj državi. To im omogućuje prekogranični pristup informacijama o poduzećima registriranim u onim državama koje sudjeluju u mreži EBR-a.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu EBR-a.

Posljednji put ažurirano: 29/09/2015

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici