ES līmeņa uzņēmējdarbības reģistri

Šajā sadaļā sniegts īss pārskats par uzņēmējdarbības reģistriem Eiropas līmenī.

ES uzņēmējdarbības reģistru savstarpējā savienojamība

Pēc Direktīvas 2012/17/ES pieņemšanas ES līmenī tika izveidota uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma, to īstenojot kopīgiem spēkiem ar visu ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas līdzdalību.

Sistēma ir zināma kā Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēma (BRIS). Kad sistēma būs izveidota, tā:

  • ES līmenī nodrošinās piekļuvi informācijai par uzņēmumiem, kas reģistrēti dalībvalstīs, un
  • pirmo reizi nodrošinās elektronisko saziņu starp visiem ES uzņēmējdarbības reģistriem. Tie varēs apmainīties ar informāciju attiecībā uz ārvalstu uzņēmumu filiālēm un uzņēmumu pārrobežu apvienošanos.

Pateicoties sistēmai, iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts iestādes, izmantojot e-tiesiskuma portālu, varēs meklēt informāciju, ko uzņēmumi iesnieguši valstu reģistros. Turklāt jaunā sistēma uzlabos saziņu starp reģistriem, dodot tiem iespēju savstarpēji apmainīties ar ticamu informāciju par uzņēmumiem.

Sistēmas darbību paredzēts uzsākt līdz 2017. gada 8. jūnijam.

Alternatīvi informācijas avoti

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR)

Eiropas Biznesa reģistrs (EBR) ir Eiropas uzņēmējdarbības reģistru tīkls. Tas tika sākts kā neformāls tehniskās sadarbības projekts starp uzņēmējdarbības reģistriem, un laika gaitā tajā galvenokārt tiek piedāvāta informācija par uzņēmumiem visā Eiropā. Šodien lietotāji var abonēt EBR pakalpojumus ar savas valsts uzņēmējdarbības reģistra starpniecību. Tas nodrošina tiem pārrobežu piekļuvi informācijai par uzņēmumiem, kuri reģistrēti valstīs, kas piedalās EBR tīklā.

Sīkāku informāciju var saņemt EBR tīmekļa vietnē.

Lapa atjaunināta: 29/09/2015

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu