Obchodné registre na európskej úrovni

Táto sekcia poskytuje stručný úvod do spolupráce medzi obchodnými registrami, ktorá funguje na európskej úrovni.

Prepojenie obchodných registrov v rámci EÚ

Po prijatí smernice 2012/17/EÚ sa na úrovni EÚ zriaďuje systém prepojenia obchodných registrov, ktorý po spoločnom úsilí zahŕňa všetky členské štáty EÚ a Európsku komisiu.

Tento systém je známy ako systém prepojenia obchodných registrov (BRIS). BRIS po spustení:

  • na úrovni EÚ zabezpečí prístup k informáciám o obchodných spoločnostiach registrovaných v členských štátoch a
  • po prvýkrát umožní elektronickú komunikáciu medzi všetkými obchodnými registrami v rámci EÚ. Tie si budú môcť vymieňať informácie o zahraničných pobočkách a cezhraničných fúziách spoločností.

Vďaka BRIS budú môcť občania, podniky a vnútroštátne orgány prostredníctvom portálu elektronickej justície vyhľadávať informácie, ktoré do národných registrov vložili obchodné spoločnosti. Nový systém navyše zlepší komunikáciu medzi registrami tým, že umožní vzájomnú výmenu dôveryhodných informácií o obchodných spoločnostiach.

BRIS by mal byť spustený 8. júna 2017.

Iné zdroje informácií

Európsky obchodný register (EBR)

EBR predstavuje sieť európskych obchodných registrov. Začal ako neformálna technická spolupráca medzi obchodnými registrami a časom sa sústredil na poskytovanie informácií o obchodných spoločnostiach v celej Európe. Dnes môžu užívatelia využívať služby EBR prostredníctvom obchodného registra vo svojej krajine. Ten im poskytuje cezhraničný prístup k informáciám o obchodných spoločnostiach registrovaných v krajinách, ktoré sú členmi EBR.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EBR.

Posledná aktualizácia: 29/09/2015

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom