Съдебна практика

Терминът „съдебна практика“ касае правила и принципи, разработени в решения и съдебни становища на съдилища. Когато се взема решение по дадено дело, съдилищата тълкуват закона, с което допринасят към съдебната практика. Съдебната практика се публикува по различни начини (правни доклади и журнали, съдебни уебсайтове, правни бази данни).

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт