Judikatura

Termínem „judikatura“ se označují pravidla a zásady stanovené v rozhodnutích a stanoviscích soudů. Při rozhodování případu soudy provádí výklad práva, a ten se pak stává součástí judikatury. Judikatura se zveřejňuje různými způsoby (sbírky rozhodnutí a právní časopisy, webové stránky soudů, právní databáze).

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.