Kohtupraktika

Termin „kohtupraktika” viitab kohtuotsustes ja arvamustes väljaarendatud eeskirjadele ja põhimõtetele. Asjas otsust tehes tõlgendab kohus õigust ja täiendab nii kohtupraktikat. Kohtupraktikat avaldatakse eri viisil (kohtulahendite kogumikud ja õigusalased ajakirjad , kohtute veebisaidid, õigusalased andmebaasid).

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta