Oikeuskäytäntö

Oikeuskäytännöllä tarkoitetaan tuomioistuinten tekemissä ratkaisuissa ja oikeudellisissa lausunnoissa muodostettuja sääntöjä ja periaatteita. Asioita ratkaistessaan tuomioistuimet tulkitsevat lakia, ja oikeuskäytäntö muodostuu näistä tulkinnoista. Oikeuskäytäntö tehdään julkiseksi julkaisemalla päätökset eri lähteissä (ratkaisukokoelmissa ja ‑selosteissa, tuomioistuinten verkkosivustoilla ja oikeudellisissa tietokannoissa).

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme